تبیان، دستیار زندگی
تصاویر تلویزیون فقط از مقابل چشمانش عبور می کرد. بی توجه صفحات روزنامه رو ورق می زد، که در صفحه تبریکات کلمه ی آشنایی نظرش رو جلب کرد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جشن تولد

جشن تولد

روی کاناپه لمیده بود. زیر لب غر می زد و بخت سیاه خودش رو نفرین می کرد.

تصاویر تلویزیون فقط از مقابل چشمانش عبور می کرد. بی توجه صفحات روزنامه رو ورق می زد، که در صفحه تبریکات کلمه ی آشنایی نظرش رو جلب کرد؛

«آرزو جان تولدت مبارک»

ایمان ناجی