تبیان، دستیار زندگی
تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی همنفسی حال که رفتیم همگی یار شدند مونس و یاور و غمخوار شدند قدر آیینه بدانید تا که هست نه در آن وقت که افتاد و شکست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانلود  صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

خسرو شکیبایی

دکلمه شعرهای سهراب سپهری با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

به نام او به یاد او برای او

تا که بودیم نبودیم کسی          کشت ما را غم بی همنفسی

حال که رفتیم همگی یار شدند     مونس و یاور و غمخوار شدند

قدر آیینه بدانید تا که هست     نه در آن وقت که افتاد و شکست

1. و پیامی در راه

2. ندای آغاز

3. در گلستانه

4. دوست

5. روشنی من گل است

6. ساده رنگ

7. شب تنهایی خوب

8. صدای پای آب

9. پیغام ماهی ها

10 . نشانی