تبیان، دستیار زندگی
مدرسه طالبیه در بازار و در كنار مسجد جامع تبریز واقع شده است و سطح آن نزدیك یك متر و نیم از كف بازار پایین تر است. عمارات غربی و شمالی مدرسه مشتمل بر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدرسه طالبیه

مدرسه طالبیه

مدرسه طالبیه در بازار و در كنار مسجد جامع تبریز واقع شده است و سطح آن نزدیك یك متر و نیم از كف بازار پایین تر است.

عمارات غربی و شمالی مدرسه مشتمل بر حجره های پایینی و بالایی كوچكی هستند كه طلاب دینی به صورت شبانه روزی در آنها اقامت دارند. عمارت شرقی شامل كتابخانه و ساختمان نوسازی شده ی مدرسه ای است كه در سال 1367 ه . ق در محل چند مدرسه و حجره ی بزرگ فروریخته ، ساخته شده است.

بانی عمارت غربی معلوم نیست ولی عمارت شمالی در نیمه دوم قرن یازدهم هجری از طرف " حاج طالب خان " پسر " حاج اسحق تبریزی " ساخته شد. در سال 1087 ه . ق پس از پایان عمارت طالبیه ، درآمد مستغلاتی به آن وقف شد.

عمارت ضلع شرقی مدرسه یعنی كتابخانه و مدرسه جدید در سال 1327 شمسی به وسیله ی مرحوم " حاج محمد باقر خوئی كلكته چی " كه یكی از بازرگانان نیكوكار تبریز بود ساخته شد.

بالای در بزرگ  ورودی مدرسه ی طالبیه،زیر طاق مقرنس زیبای مدخل مدرسه دو سنگ نبشته مرمری نفیس نصب شده كه فرمان بخشش مالیات و عوارض شهر از طرف فتحعلی شاه قاجار را در خود دارد. اثر ارزنده ای كه در صحن این مدرسه به جا مانده ، حوضچه سنگی یك پارچه ای به شكل جام زیبایی از سنگ سیاه تراشیده و كنده شده است.

منبع:

تبیان آذربایجان شرقی