تبیان، دستیار زندگی
اثرهنرمند ایرانی‎ درسمپوزیوم‎ ایتالیا اثری‎ از جمشید مرادیان‎ هنرمند مجسمه‎ ساز ایرانی‎ با موضوع فرهنگ‎ كوهستـان‎ و ورزش‎ المپیك‎ به‎ بیست‎ و سومین‎‎ سـمپـوزیـوم‎ بیـن المللی‎ مجسمه‎‎ سازی‎ چوب‎ ایتالیا راه یافت‎. مرادیان‎‎‎ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 27 خرداد ماه 1383

اثرهنرمند ایرانی‎ درسمپوزیوم‎ ایتالیا

اثری‎ از جمشید مرادیان‎ هنرمند مجسمه‎ ساز ایرانی‎ با موضوع فرهنگ‎ كوهستـان‎ و ورزش‎ المپیك‎ به‎ بیست‎ و سومین‎‎ سـمپـوزیـوم‎ بیـن المللی‎ مجسمه‎‎ سازی‎ چوب‎ ایتالیا راه یافت‎.

مرادیان‎‎‎ دراین باره‎‎ گفت‎: اندازه این اثر به‎ ارتفاع یك‎‎ متر، عرض‎ یك متر و نیم‎ و عمق‎ نیم‎ متر است‎ كه‎ بـایـد بـا چـوب‎ روی‎ كـاج‎ ایتالیایی‎ اجرا شود.

وی‎ افزود: موضوع مورد نظر دراین‎ سمپوزیوم، فرهنگ‎ كوهستان‎ و ورزش‎ های‎ المپیـك‎ بـود و به‎ همین‎‎ علت‎ باید روی‎ این موضوع خاص‎ كـار كنم‎ كه‎‎‎ در واقع‎ در این‎ كار نه تـنهـا بـه موضوع فرهنـگ‎ كـوهـستـان‎ و ورزش‎ المـپیـك‎ پرداخته‎‎‎‎ شده بلكه ردپایی‎ ازاسطوره ها نیز در آن‎ دیده‎ می‎ شود.

حضور در دهمین‎‎ دوره‎‎‎ سه سالانه هنر ژاپـن در شهر اوزاكا و شركت‎ در جشنواره 2002  پكن‎ از فعالیت‎‎های‎ بین‎‎ المللی‎ این هنرمند است.

سمپوزیوم‎ بین‎ المللی‎ ایتالیا از30 تیرماه  تـا چهارم‎ مرداد سال جاری  برگزار می‎ شود.