تبیان، دستیار زندگی
چند تا از شیرهای آب باز و بقیه نیمه باز یا در حال چکه بودند و هیچ کس به آنها توجه نداشت. آقای حمیدی معاون مدرسه که معمولاً در زنگ های تفریح در بین بچه ها می چرخید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چکه چکه تا دریا!

چکه چکه تا دریا

چند تا از شیرهای آب باز و بقیه نیمه باز یا در حال چکه بودند و هیچ کس به آنها توجه نداشت. آقای حمیدی معاون مدرسه که معمولاً در زنگ های تفریح در بین بچه ها می چرخید، با دیدن آن صحنه بسیار ناراحت شد و فوراً به دفتر مدرسه رفت. زنگ را زودتر از همیشه به صدا درآورد و از پشت بلندگو اعلام کرد تا همه ما به صف شویم، بعد خود به حیاط آمد و بالای سکو ایستاد و گفت: آیا تا به حال به این فکر کرده اید، اگر روزی آب نباشد، چه می شود؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید، اگر روزی آب نباشد، چه می شود؟

اگر ما هدر رفتن آب از شیرهای خراب خانه ها، تفریح گاه ها، اداره ها و یا هدر رفتن آب، در نتیجه مصرف نادرست آن در حمام ها، دستشویی ها، باغچه ها، و ... را به آن اضافه کنیم، خدا می داند چه دریایی از اسراف به وجود می آید.

آیا تاکنون شده تشنه شده باشید و آب در دسترستان نبوده باشد ؟ در آن لحظه چه حالی داشتید؟

پس چرا کسی به شیرهای آب که نمیه باز هستند توجه نمی کند و زحمت بستن آن ها را به خود نمی دهد؟

آقای ناظم که به شدت ناراحت بود، ادامه داد: آیا غیر از این است که ما فقط، یک کره زمین داریم؟ آن هم با منابع ثابت، لحظه به لحظه هم بر جمعیت این کره افزوده می شود. افزایش جمعیت یعنی افزایش مصرف و افزایش مصرف برابر است با بروز مشکلات، کمبودها و ...

چکه چکه تا دریا

ما چه قدر آیات و روایات در زمینه درست مصرف کردن داریم، « بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، به درستی که خدا اسراف کاران را دوست ندارد».

آقای حمیدی ادامه داد: من با اطمینان می گویم، بیش ترین هزینه هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل می شوند، از همین نادرست مصرف کردن ناشی می شود، مثل یارانه هایی که برای بازسازی و نوسازی به کار گرفته می شوند.

سالانه نزدیک به دو میلیارد و شصت میلیون لیتر آب در نتیجه ی وجود دو شیر خراب در هر مدرسه به هدر می رود و این تنها در صورت وجود دو شیر خراب، آن هم فقط در مدرسه های کشور است

اگر این هزینه ها درست مصرف شوند، رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را در پی خواهد داشت و می شود با آن کارخانه، مدرسه، ورزشگاه و ... ساخت.

درست است که کشور ما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر منابع طبیعی است، ولی این باعث نمی شود که هر طور می خواهیم مصرف کنیم.

چکه چکه تا دریا

آقای حمیدی با دست به شیرهای آب اشاره کرد و ادامه داد: به آبخوری ها نگاه کنید، شیرهای نیمه باز، شیرهایی که قطره قطره آب از آنها می چکد، شاید در نگاه اول زیاد مهم جلوه نکند ولی من حساب کرده ام تنها با شیرهایی که چکه چکه می کند در هر 5 دقیقه، یک لیوان حدود یک چهارم لیتر است، هر ساعت سه لیتر آب هدر می رود، حالا شما حساب کنید، اگر در هر مدرسه حداقل دو شیر آب وجود داشته باشد، آن وقت حداقل در صدهزار مدرسه، سالانه چه مقدار آب هدر می رود؟

مقدار آب هدر رفته در یک شبانه روز معادل

لیتر 72 = 24* 3

مقدار آب هدر رفته در یک ماه معادل

لیتر 2160 = 30* 72

مقدار آب هدر رفته در یک سال معادل

لیتر 25920 = 12* 2160

و برای 100000 مدرسه معادل

لیتر 2592000000 = 100000* 25920

چکه چکه تا دریا

بله سالانه نزدیک به دو میلیارد و شصت میلیون لیتر آب در نتیجه ی وجود دو شیر خراب در هر مدرسه به هدر می رود و این تنها در صورت وجود دو شیر خراب، آن هم فقط در مدرسه های کشور است.

چکه چکه تا دریا

اگر ما هدر رفتن آب از شیرهای خراب خانه ها، تفریح گاه ها، اداره ها و یا هدر رفتن آب، در نتیجه مصرف نادرست آن در حمام ها، دستشویی ها، باغچه ها، و ... را به آن اضافه کنیم، خدا می داند چه دریایی از اسراف به وجود می آید.

من دیگر حرف های آقای حمیدی را نمی شنیدم، چشمم به شیرهای در حال چکه کردن بود. دلم می خواست هرچه زودتر بروم و جلوی چکه کردنشان را بگیرم.

نوشته: حسین نامی ساعی

برگرفته از: رشد نوجوان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.