تبیان، دستیار زندگی
این محل که در نزدیکی شهر کوچک درواز در ازبکستان قرار دارد، توسط افراد محلی "در جهنم" خوانده می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در سوزان جهنم

در جهنم

این محل که در نزدیکی شهر کوچک "درواز" در ازبکستان قرار دارد، توسط افراد محلی "در جهنم" خوانده می شود.

در جهنم

داستان در جهنم به 35 سال قبل برمی گردد: هنگامیکه زمین شناسان در جستجوی گاز حفاری می کردند، به حفره ای زیر زمینی رسیدند که بسیار بزرگ بود و همه تجهیزات حفاری و چادرهای کاوشگران را در خود فرو برد. از آنجایی که حفره را گاز پر کرده بود، کسی جرات رفتن به عمق غار را پیدا نکرد و آنان حفره را آتش زدند تا از انتشار گازهای سمی جلوگیری کنند. از آن زمان این حفره برای 35 سال است که بدون وقفه می سوزد.

در جهنم
در جهنم
در جهنم
در جهنم

منبع:http://www.englishrussia.com/?p=1830