تبیان، دستیار زندگی
آفتابى امشب از بیت رضا سر مى‏زند كز فروغش طعنه بر خورشید خاور مى‌‏زند بشكفند در دامن ریحانه زیبا غنچه¬‏اى كودكى لبخند در دامان مادر مى¬‏زند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خورشید خاور

امام جواد علیه السلام

آفتابى امشب از بیت رضا سر مى‏زند                                                   كز فروغش طعنه بر خورشید خاور مى‌‏زند

بشكفند در دامن ریحانه زیبا غنچه¬‏اى                                                 كودكى لبخند در دامان مادر مى¬‏زند

امشب از میلاد مسعود جواد ابن الرضا                                                شیعیان را پیك شادى حلقه بر در مى¬‏زند

كورى چشم حسود و شادى قلب رضا                                                 پرده یك سو از رخ او حى داور مى‏زند

حق به پاس حرمت مولود مسعود جواد                                                عاصیان را مُهر آمرزش به دفتر مى¬‏زند

تا گذارم سر به پایش تا بگیرم دامنش                                                  گرد رخسارش دلم پروانه سان پر مى¬‏زند

آن كه جودش خیره سازد چشم هر فرزانه را                                        و آن كه با علمش به جان خصم آذر مى¬‏زند

آن كه عاجز ساخت یحیى را به هنگام سؤال                                        آن كه بر هم بزم مأمون ستمگر مى‏زند

آن كه در سن طفولیت كنار باب خویش                                                 ناله از دل در غم زهراى اطهر مى‌‏زند

در غم جانسوز هجرانش "هنرور" روز و شب                                        ناله‌ى یابن الحسن با دیده ‏تَر مى‌‏زند

"هنرور"
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.