تبیان، دستیار زندگی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی را با سایر دانشگاههای کشور برابر دانست و استخدام این افراد را لازم الاجرا اعلام کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد برای استخدام

رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعتبار مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد برای استخدام

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی را با سایر دانشگاههای کشور برابر دانست و استخدام این افراد را لازم الاجرا اعلام کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از شکایت یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد مبنی بر تبعیض برخی دستگاهها و ادارات در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد رائی را صادر کرد که در آن اینگونه تصریح شده است: "نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون تایید رشته‎های ‌دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 رشته‎ های‌ تحصیلی توسط مراجع ذی صلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشته‎ های تحصیلی همسان فارغ‌ التحصیلان دانشکده‎های سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور و نتیجتا محرومیت از استخدام آنان به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است."

این رای دیوان عدالت اداری به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رای فوق در تاریخ 9 تیرماه سال جاری به امضای مقدسی معاون قضائی دیوان عدالت اداری رسیده و ابلاغ شده است.