تبیان، دستیار زندگی
صحبت دنیا که تمنا کند؟ ...با که وفا کرد که با ما کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خاک بازی جاودان!

خاک بازی جاودان
صحبت دنیا که تمنا کند؟

با که وفا کرد که با ما کند?

ملک سلیمان مطلب کان کجاست
ملک همان است، سلیمان کجاست؟
زین گهر و گنج که نتوان شمرد
سام چه برداشت، سلیمان کجاست؟
خاک شد آن کس که بر این خاک زیست
خاک چه داند که در این خاک چیست؟
هر ورقی چهره آزاده ای است
هر قدمی فرق ملکزاده ای است
عمر، به خشنودی دلها گذار
تا ز تو خشنود بود کردکار
هر که به نیکی عمل آغاز کرد
نیکی او روی بدو باز کرد

«مخزن الاسرار، نظامی»

تبیادیات (تبیان + ادبیات ) : میگوییم  آدمیزادگان هر کدام به گونه ای به زندگی نگریستند تا زندگی را به گونه ای ببینند که زیباتر و راحتر شود . در این "جور دیگر باید دید " ها هزار روش و منش جدید ایجاد شد تا سیب زندگی هزار جور دیگر بچرخد و وقتی به ملاج آدمی می خورد نیوتن وار جاذبه های جدیدی را کشف کند نه اینکه آه و فریادش به عیوق بر شود.

حالا جناب نظامی درین قطعه  نگاهی سهل گیر و ساده را برای گذران عمر پیشنهاد می دهد : این دنیا با که وفا کرد که با ما کند؟ حالا شما بنشیند مدام از ملک سلیمان حرف بزنید ، ملک سلیمان همین دنیا بود که حالا هم هست اما سلیمان کجاست؟ این همه هم از مال و منال دنیا بهره مند بود _گوارایش به هر حال نعمت خدا بود _ اما کدامیک را با خود برد؟ - هیچیک!

هر بشر خاکی که باشد باز خاک میشود  و از خاکش گل و گلبرگ  می روید ( گل و گلبرگ نروید شاخ و شاخه یا لا اقل چمن و علف که میروید ) چه زیبا رویانی که میان برگ شقایق ها باز از خاک روییده اند و چه شاهزادگانی که فرقشان خاکی است که امروز ما بر آن قدم می گذاریم...حالا که عمر دنیا خاک بازی است عمر خودمان را با خدا به افلاک پیوند بزنیم . حال که تن ما قلمه گیاهان می شود بگذار روحمان قلمکاری شود با طرح محبت به مردمان و لطف به دیگران. هیچ نباشد از هر دست بدهیم از همان دست پس میگیریم.