تبیان، دستیار زندگی
تن خسته‏ام راه بسیار میروم و مسافتى نمى‏پیمایم واى من اگر دستم نگیرى و رهاییم ندهى. الهى ! خودت آگاهى كه دریاى دلم را جزر و مد است ‏یا باسط بسطم ده و یا قابض قبضم كن. الهى ! دست‏با ادب دراز است و پاى بى ادب،"یا باسِطَ ال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

الهی...

الهى ! چشم بسته و تن خسته‏ام راه بسیار میروم و مسافتى نمى‏پیمایم واى من اگر دستم نگیرى و رهاییم ندهى.

الهى ! خودت آگاهى كه دریاى دلم را جزر و مد است ‏یا باسط بسطم ده و یا قابض قبضم كن.

الهى ! دست‏با ادب دراز است و پاى بى ادب،"یا باسِطَ الْیَدَینِ بِالرَّحمَةِ خُذْ بِیَدى".

الهى ! بسیار كسانى دعوى بندگى كرده‏اند و دم از ترك دنیا زده‏اند، تا دنیا بدیشان روى آورد جز وى همه را پشت پا زده‏اند این بنده در معرض امتحان درنیامده شرمسار است‏ بحق خودت" ثَبّتْ قَلبى عَلى دینِك".

الهى ! ناتوانم و در راهم و گردنه‏هاى سخت در پیش است و رهزنهاى بسیار در كمین و بار گران بر دوش" یا هادى اِهدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقیم صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ الْمَغضُوبِ عَلَیهم وَ لَا الضّالّین".

الهى ! از روى آفتاب و ماه و ستارگان شرمنده‏ام از انس و جان شرمنده‏ام حتى از روى شیطان شرمنده‏ام كه همه در كار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار.

الهى ! رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم و تو از ما بگذر.

الهى ! عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه باید كرد.

الهى ! عارفان گویند" عَرِّفنى نَفسَك"، این جاهل گوید" عَرِّفنى نَفسى".الهى‏نامه استاد حسن‏زاده آملى

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.