تبیان، دستیار زندگی
ترجمه ای از کتاب علم النفس و آثاره فی التربیه و التعلیم، تألیف علی الجارم و مصطفی امین، اهواز، ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد، دریافت نشان درجه سوم علمی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سال شمار زندگی دکتر محمد معین

دکتر محمد معین

1.  1297 تولد در رشت

2.  1303 مرگ پدر و مادر به فاصله پنج روز در اثر ابتلا به بیماری حصبه

3.  1310 ورود به دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی در رشته ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی

4. 1313 اخذ مدرک لیسانس از دانشکده ادبیات

5.  1314 تصدی ریاست دانشسرای عالی شبانه روزی اهواز

6.1316 انتشار کتاب روانشناسی تربیتی، ترجمه ای از کتاب علم النفس و آثاره فی التربیه و التعلیم، تألیف علی الجارم و مصطفی امین، اهواز، ستاره ناهید یا داستان خرداد و امرداد، دریافت نشان درجه سوم علمی

7.  1318 انتقال به تهران و تصدی معاونت اداره دانشسراها، وزارت فرهنگ، ورود به دوره دکترای ادبیات فارسی در ایران

8. 1319 انتشار حافظ شیرین سخن ج 1

9. 1321 اخذ مدرک دکترای ادبیات فارسی و شناخته شدن به عنوان نخستین دکترای ادبیات فارسی در ایران، منسوب شدن به سمت دانشیار و سپس استادی کرسی تحقیق در متون ادبی و تحقیق در دانشکده ادبیات، دریافت نشان درجه دوم علمی

10. 1322 انتشار یوشت فریان و مرزبان نامه (فارسی و روسی)، انتشار یک قطعه شعر پارسی باستان (فارسی - انگلیسی)

11. 1324 آغاز همکاری با استاد هانری کربن فرانسوی در تصحیح و نقد متون فلسفی فارسی و عربی، آغاز همکاری با علامه دهخدا در کار لغت نامه دهخدا

12. 1325 انتشار کتاب یادنامه پورداوود، انتشار روزشماری در ایران باستان و آثار آن در ادبیات به ضمیمه رساله نوروز و سی روز ماه تألیف محسن فیض کاشانی

13.  1326 انتشار مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی ج 1

14.  1327 دریافت نشان درجه دوم سپاس انتشار کتاب هفت، هفت پیکر نظامی (فارسی - انگلیسی)

15.  1329 انتشار حکمت اشراق و فرهنگ ایران. انتشار ترجمه کتیبه های پهلوی به قلم هنینگ

16. 1331 انتشار کتاب چهار مقاله، اسم مصدر - حاصل مصدر، برگزیده شعر فارسی (دوره های طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه) ، دانشنامه علایی ( علم برین - الهیات - منطق) ، قاعده جمع در زبان فارسی

17. 1332 انتشار برگزیده نثر فارسی (دوره های سامانیان و آل بویه) و جامع الحکمتین. دریافت جایزه Tambour از طرف  Academi des inscriptions . انتشار آیینه اسکندر

18.  1333 سفر به آمریکا به دعوت دانشگاه هاروارد برای تدریس و سخنرانی، انتشار رساله هورقلیا، انتشار کتاب لغات فارسی ابن سینا

19. 1334 تصدی ریاست سازمان لغت نامه دهخدا با موافقت علامه دهخدا، درگذشت دهخدا و واگذاری یک میلیون فیش چاپ نشده لغت نامه به دکتر معین طبق وصیت نامه دهخدا، انتشار شرح قصیده ابوالهیثم و مجموعه اشعار دهخدا

20.  1335 انتشار فرهنگ برهان قاطع و جوامع الحکایات و لوامع الروایات بخش دوم

21. 1336 سفر به المان و شرکت در کنگره خاورشناسان در مونیخ و ایراد سخنرانی، شرکت در مؤتمر اسلامی پاکستان و ایراد سخنرانی، انتشار ایران از آغاز تا اسلام

22. 1337 سفر به فرانسه به دعوت انجمن تتبعات علمی پاریس و ایراد سخنرانی، عضویت در فرهنگستان ایرانی، برگزیده شدن به عنوان استاد ممتحن خارجی دانشگاه پنجاب برای مطالعه و اظهارنظر در رساله های دکتری آن دانشگاه، انتشار کتاب مفرد و جمع و معرفه و نکره و عبهرالعاشقین

23. 1338 درگذشت نیما یوشیج و محول شدن کار بررسی و نشر اشعار نیما به دکتر معین طبق وصیت نامه نیما، انتشار تحلیل هفت پیکر نظامی

24.  1340 دریافت نشان عالی هنر و ادب فرانسه از طرف دولت فرانسه، انتشار چاپ دوم کتاب اسم جنس - معرفه و نکره

25.  1342 انتشار ج 1 ( آ - خ ) فرهنگ فارسی

26.  1343 انتشار ج 2 ( د - کارنامه ) فرهنگ فارسی

27. 1345 ریاست کمیسیون ادبیات و هنر در نخستین کنگره بین المللی ایران شناسی در تهران، سفر به ترکیه و شرکت در کنفرانس فرهنگ منطقه ای، وقوع عغرضه منجر به اغما، انتشار ج 3، ج 5 ( کارنامه - معلومه ) ( اعلام ) فرهنگ فارسی

28.  1347 انتشار ج 4 ( معلی - ییلاق ) فرهنگ فارسی

29.  1350 درگذشت در حالت اغما و خاکسپاری در آرامگاه خانوادگی واقع در آستانه اشرفیه

30.  1351 اعطای عنوان استاد ممتاز به دکتر معین از طرف دانشگاه تهران

31.  1353 انتشار ج 6 ( بقیه اعلام ) فرهنگ فارسی

32.  1355 انتشار بخش دوم جوامع الحکایات و لوامع الروایات

33.  1334 تا 1345 انتشار جزوه های لغت نامه دهخدا با نظارت و سرپرستی علمی و اداری ایشان

برگرفته از سایت مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی