تبیان، دستیار زندگی
در موارد زیادی، افراد برای برنامه ریزی دچار ضعف هستند که احتمالاً به صورت مشکلاتی در حل مساله ظاهر می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خ ش م ، منطق

مدیریت خشم (4)

خشم

"حل مسئله"

در موارد زیادی، افراد برای برنامه ریزی دچار ضعف هستند که احتمالاً به صورت مشکلاتی در حل مساله ظاهر می شود. حالا اگر چنین موقعیت دشواری با سطح بالائی از خشم همراه شود احتمالاً فرد پاسخ تکانشی ارائه می دهد. برای افراد، کار دشواری است که بیاموزند:

الف: پاسخ های خود کارشان را در هنگام خشم  خنثی سازند.

ب: سازگاری با آن وضعیت را برنامه ریزی کرده و به موقع به اجرا در آورند.

ما اغلب وقتی با مساله و مشکلی برخورد می کنیم خشمگین می شویم و ناتوانی دراینکه ما مسئله ای را قابل حل بدانیم منجر به خشم ما شود . لذا ، حل مساله یکی از عناصر تشکیل دهنده  کسب مهارت در مهار و  کنترل خشم     می باشد. در لحظه ای که خشم از بین می رود، و آرام می شوید، زمانی را به آرامی بنشینید و به آن چیزی که اتفاق افتاد فکر کنید. چه درس هایی می توانید از آن بگیرید و در آینده به کار ببرید؟ سوالات ذیل را از خود بپرسید:

چه اتفاقی افتاد که خشم من برانگیخته شد؟  آیا خشم من منطقی بود یا غیرمنطقی؟  واکنش من چگونه بود؟  نتایج واقعی واکنش من چه بود؟  الان چه احساسی دارم؟  در آینده نیاز است چه کاری انجام دهم؟

این بررسی باید تا حد امکان با فاصله زمانی بسیار کمی از موقعیتی که موجب خشم ما شده است، صورت گیرد.

فکر کردن بعد از خاموش شدن شعله احساسات بسیار آسان تر است.

زیرا «هنگامی که فرد در یک موقعیت هیجانی قرار دارد، بدان معناست که او برای یک نزاع به خوبی تجهیز شده است، اما برای حل مسئله، آمادگی بسیار کمی دارد.

موقعیت را دوباره ارزیابی کنید.

«یاد بگیرید بین واکنشهای طبیعی و آنهایی که بر پایه عقاید غیر منطقی قرار دارند، فرق بگذارید.»

«روی وقایعی متمرکز شوید که می توانید آنها را کنترل کنید.»

«در مورد رویدادهایی که نمی توانید آنها را تغییر دهید یا هرگز ممکن است رخ ندهند، نگران نباشید؛ بر روی راهبرد رویدادهایی که تحت کنترل شما قرار دارند، تمرکز کنید.»

زندگی را قابل تغییر بدانید.

«انتظار تغییر را داشته باشید و آن را به عنوان رویدادی اجتناب ناپذیر، قبول کنید؛ از آن پس، خیلی از تغییرات غیرمنتظره، تاثیر هیجانی کمتری خواهند داشت.»

گزینه ها را در نظر بگیرید.

«برای عمل کردن عجله نکنید، قبل از عمل فکر کنید.»

خشم

هدفهای معقول برای خود تعیین کنید.

«هدفهای خود را با توجه به تواناییها، انگیزش، و موقعیت خود تعیین کنید.»

به طور منظم ورزش کنید.

«کسی که وضعیت جسمانی مناسبی دارد،هم از لحاظ جسمانی و هم هیجانی، بهتر می تواند با استرس برخورد کند. »

فنون تن آرامی را بیاموزید.

«تن آرامی به تمرکز مجدد انرژی کمک می کند و ناراحتی جسمانی استرس را کاهش می دهد».

«علاوه بر فنون فوق، در پاسخدهی درنگ کنید "اجازه بدین آن را بررسی کنم و بعداً جواب بدهم." ؛ از رفتارهای تحریف کننده ذهن "از 10 به صورت معکوس شمارش کنید." و "صبر کن" برای کنترل انگیختگی خشم استفاده کنید؛ بعدآً به مسئله گشایی آرام و خویشتن دار بپردازید.

وضعیت خود را تغییر دهید

امام جعفر صادق (ع) : نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها .نیكو جرعه ای است خشم ، برای كسی كه بر آن صبر كند(1) .

پی نوشت ها:

1- اصول كافی ، ج 3 ، ص 169

2- اصول كافی ، ج 3 ، ص 170 - 171

منبع: کهتری - تبیان

مقالات مرتبط

به دلیل عصبانی شدن خود را سرزنش نکنید

دیگر فریاد نکشید

عصبانی نباش!

عصبانیت را شکست دهیم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.