تبیان، دستیار زندگی
ماه مبارک رمضان " سپاس خدایی را که ماه رمضان را بر امت اسلام اهدا نمود و آن را ماه پاکیزگی و تصفیه از گناهان قرار داد. او که ماه رمضان را، ماه قیام – برای نماز در شبها – و یکی از راههای احسان قرار دارد. خدایی که ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

" بخشی از دعای امام سجاد علیه السلام در طلیعه ماه مبارک رمضان "

سپاس خدایی را که ماه رمضان را بر امت اسلام اهدا نمود و آن را ماه پاکیزگی و تصفیه از گناهان قرار داد.

او که ماه رمضان را، ماه قیام – برای نماز در شبها – و یکی از راههای احسان قرار دارد.

خدایی که این ماه را بر ماههای دیگر برتری داد و آن را گرامی داشت و فضایل را درآن هویدا نمود.

خدایا ! ما را در شناخت این ماه و ادای حقش و دوری گزیدن از اعمال حرام توفیق ده، تا از دستان و پاهایمان در راه حرام استفاده نکنیم ، مال حرام نخوریم و زبانمان جز به بیان گهرهای قرآن ، پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیه السلام گشوده نشود.

پروردگارا ! ما را دراین ماه بر اوقات نمازهای یومیه و احکامش موفق فرما ، ما را در نماز همچون کسانی قرار ده که مراتب شایسته آنرا یافته اند .

الهی ! به ما توفیق عنایت فرما که دراین ماه با نیکی و بخشش فراوان ، با خویشان خود رفتار نمائیم و با احسان از همسایگان جویا شویم.

خدایا ! کمک کن که مال خود را خالص و آراسته نماییم .

الهی! توفیق ده که دراین ماه به سوی تو تقرب جوییم .

بار خدایا! ما را درتوحید و عدم شرک نسبت به خود یاری فرما.

بار الها ! هر روز که از ماه رمضان می گذرد و ازآن کاسته می شود ، از گناهان ما بکاه و با به پایان رسیدن روزهایش ، بدیها و گرفتاریها را دفع نما.

پروردگارا! اگر دراین ماه از راه راست عدول نمودیم، ما را هدایت فرما.

خدایا ! به عدد تمامی کسانی که دراین ماه بر آنها درود فرستاده ای و چندین برابر آنها که فقط خود قادر به شمارش آن هستی بر ما درود فرست.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.