تبیان، دستیار زندگی
حسین انتظامی مدیر مسئول سایق روزنامه های همشهری وجام جم گفت وگویی جالبی با روزنامه اعتماد کرده ودراین گفت وگو ارزیابی جالبی از دونشریه تخصصی سینمایی یعنی ماهنامه فیلم ودنیای تصویر داشته است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حسین انتظامی و ماهنامه‌های «فیلم» و «دنیای تصویر»

حسین انتظامی

«مجله فیلم می تواند بنگاه باشد به خاطر اینکه روابط در آن درست تعریف شده است»

حسین انتظامی مدیر مسئول سایق روزنامه های همشهری وجام جم گفت وگویی جالبی با روزنامه اعتماد کرده ودراین گفت وگو ارزیابی جالبی از دونشریه تخصصی سینمایی یعنی ماهنامه فیلم ودنیای تصویر داشته است. انتظامی گفته است :مجله فیلم اتفاقاً مجله موفقی است، سه تا دوستند، شاید 10 سال پیش نوشته شده بود که یکی از دلایلی که این مجله موفق است این است که به خوبی تقسیم کار کرده اند و به همین جهت هم خوش درخشیده اند.

انتظامی در پاسخ به سوالی که یعنی مجله فیلم در تعریف شما از بنگاه می گنجد؟می گوید :بله می تواند باشد. مجله فیلم می تواند بنگاه باشد به خاطر اینکه روابط در آن درست تعریف شده است.انتظامی درادامه این گفت وگو عنوان کرده است :اتفاقاًماهنامه دنیای تصویر بخشی از کارهایی که به نظر من فعالیت بنگاهی است را شروع کرده بود؛ از جمله جشن سینما. یعنی می آید مدیوم دیگری را به مدیوم کاغذی اضافه می کند.

جشن یک رسانه رو در رو است و جنبه باشگاهی دارد. اگر هم امروز می بینیم به تعطیلی دنیای تصویر واکنش جدی نشان داده می شود به نظر من به دلیل وجود همین مدیوم است.

منبع خبر : اعتماد