تبیان، دستیار زندگی
بنا به این گزارش از تبریز، در راستای تقویت توان رزم سپاه و در سال نوآوری و شكوفایی، طرح تشكیل 31 سپاه استانی كه به تصویب فرماندهی معظم كل قوا رسیده است، عملیات اجرایی نخسیتن سپاه استانی كشور امروز با حضور جانشین بازرسی ستاد كل نیروی های مسلح، آغاز و در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نخستین سپاه استانی كشور تشكیل شد

نخستین سپاه استانی كشور تشكیل شد

نخستین سپاه استانی كشور با نام سپاه عاشورایی در استان آذربایجان شرقی تشكیل شد.

بنا به این گزارش از تبریز، در راستای تقویت توان رزم سپاه و در سال نوآوری و شكوفایی، طرح تشكیل 31 سپاه استانی كه به تصویب فرماندهی معظم كل قوا رسیده است، عملیات اجرایی نخسیتن سپاه استانی كشور امروز با حضور جانشین بازرسی ستاد كل نیروی های مسلح، آغاز و در آذربایجان شرقی تشكیل شد.

براساس این گزارش، جانشین بازرسی ستاد كل نیروهای مسلح امروز در آئینی، محمدتقی اوصانلو را به عنوان فرمانده سپاه عاشورا معرفی كرد.

این گزارش می افزاید، فرمانده سپاه عاشورا در جمع پرسنل این سپاه تمركززدایی و افزایش اختیارات و توان تصمیم گیری در سپاه استان ها را از ویژگی های ساختار جدید در سپاه دانست و گفت: این ویژگی توان عملكردی سپاه را افزایش می دهد.

محمدتقی اوصانلو افزود: سپاه بر اساس مأموریت، رسالت ذاتی و قانونی خود در پاسداری از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، باید همواره خود را برای حضور بالنده و باصلابت در همه صحنه‌ها و در همه شرایط آماده نگه دارد.

فرمانده سپاه عاشورا اظهار داشت: سپاه باید هوشیار،‌ مقتدر و برخوردار از قابلیت‌های فوق‌العاده، پاسخگوی سریع و قاطع به تهدیدات و تجاوزات احتمالی دشمنان باشد و نقطه تردید و وحشت برای آنها به حساب آید.

وی تصریح كرد: با وجود تغییرات تشكیلاتی، هیچ چیزی در روند امور سپاه دگرگون نشده است و هرجا كه نظام و انقلاب نیاز به ‌خون داشته باشد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمادگی دارند.

منبع:

فارس