تبیان، دستیار زندگی
توضیح: در قدیم، در میان مردم این باور وجود داشت که اگر پیه گرگ را به تن کسی بمالند، آن شخص مورد تنفر و بیزاری سایرین قرار خواهد گرفت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیه گرگ به خودش مالیده

گرگ

توضیح:

در قدیم، در میان مردم این باور وجود داشت که اگر پیه گرگ را به تن کسی بمالند، آن شخص مورد تنفر و بیزاری سایرین قرار خواهد گرفت، و طبق همین باور، اگر می خواستند کسی را از چشم دیگران بیندازند، به شکلی که خودش نفهمد، مقداری از پیه گرگ را بر تن او می مالیدند.

کاربرد:

وقتی رفتار و گفتار کسی، به گونه ای باشد که مورد تنفر و بیزاری اطرافیانش باشد، در مورد او می گویند: « انگار پیه گرگ ... »؛ یعنی رفتارش طوری است که دیگران را فراری می دهد، دیگران از معاشرت و هم نشینی با او بیزار هستند.

معنای لغت:

پیه: چربی که از بافتها و اندامهای جانورانی مانند گاو، گوسفند، بز و غیره گرفته می شود.

برگفته از کتاب فوت کوزه گری

نوشته: مصطفی رحماندوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.