تبیان، دستیار زندگی
در دنیا دو تصویر برای من زیباست، تصویر گل و تصویر مادرم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقام مادر از دیدگاه بزرگان

روز مادر مبارک

در دنیا دو تصویر برای من زیباست، تصویر گل و تصویر مادرم.

بالزاک

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.

امرسون

مادر شاهکار طبیعت است.

گوته

مادر سازنده جهان و تابلوی آفریدگار است.

بتهوون

یک بوسه مادر من بود که مرا نقاش کرد.

رافائیل

شاید یک مادر بتواند با فرزند بالغ خود مخالفت کند اما هرگز نمی تواند در برابر کودک خردسالش که بازوان کوچکش را به سویش دراز کرده تا او را درآغوش بگیرد مخالفت کند.

ماریا فون تراپ

وقتی مردم از شغلم می پرسند می گویم: قبل از هر چیز من یک مادرم.

فرزندان شما نماینده افکارتان هستند آنان در حکم جملاتی هستند که عقاید شما را بیان می کنند.

ژاکلین جکسون

مادر واسطه ای است که از طریق وی کودک نورسیده وجود خود را به صورت یک انسان اجتماعی متحول می کند.

بیتا رانک

زمانی که یک مادر به فرزندش نگاه می کند که آرام در میان عروسکهایش به خواب رفته است، به این فکر می کند که فردایشان هرچه قدر هم زیبا باشد هرگز نمی تواند جای آن لحظه ناب را بگیرد.

ژوآن بینز

یادم می آید وقتی ساعت دو نیمه شب با صدای کودک گرسنه ام از خواب برمی خواستم از دیدار دوباره اش تمام وجودم لبریز از شادی و عشق می گشت.

مارگارت درابل

ناگهان عشق چون موجی در وجودم پیچید و وادرام کرد تا به سوی گهواره بروم و آن موجود کوچک و معصوم را در آغوش بگیرم.

روزی توماس

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.