تبیان، دستیار زندگی
دفتر حضرت آیت الله مكارم شیرازی با انتشار اطلاعیه ای شایعات مطرح شده مبنی فعالیت های اقتصادی دفتر این مرجع تقلید را تكذیب كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تكذيب شايعه فعاليت هاي اقتصادي دفتر آيت الله مكارم شيرازي

تکذیبیه

دفتر حضرت آيت الله مكارم شيرازي با انتشار اطلاعيه اي شايعات مطرح شده مبني فعاليت هاي اقتصادي دفتر اين مرجع تقليد را تكذيب كرد.

به گزارش خبرگزاري رسا،‌ درپي انتشار برخي شايعات مبني بر فعاليت هاي اقتصادي دفتر حضرت آيت الله ناصر مكارم شيرازي، دفتر اين مرجع تقليد با انتشار اطلاعيه اي ضمن تكذيب ادعاهاي مطرح شده، توضيحاتي را ارايه كرد.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است:«اخيرا عده اي با جعل شايعه اي سراسر كذب و بي اساس، براي دل سرد نمودن شيعيان و علاقه‌مندان به مرجعيت، پاره‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم را به بعضي از وابستگان به اين دفتر منتسب نموده، تا ساحت مرجعيت را خدشه دار كنند و تعجب اين كه نام از كسي مي‌برند كه ابدا در اين بيت وجود خارجي ندارد.»

در ادامه اين اطلاعيه تصريح شده است:« اين دفتر با صراحت اعلام مي‌دارد كه بيت معظم له و وابستگان به آن در هيچ نوع فعاليت خاص اقتصادي حتي از نوع سالم شركت ندارند و هزينه حوزه‌هاي علميه در سراسر كشور كه از سوي معظم له پرداخت مي‌شود و همچنين كارهاي فرهنگي وامور خيريه ساخت مدرسه، مسجد، خانه عالم در مناطق محروم، اعزام مبلغ به داخل و خارج كشور، نشر كتب علمي و اسلامي تنها از محل وجوهات شرعيه و كمك هاي مومنين خير انجام مي‌پذيرد.»

در پايان اين اطلاعيه تاكيد شده است:« بديهي است نشر اين گونه سخنان كذب، ساخته و پرداخته دروغ پردازان و حسودان و مزدوراني است كه سنگر مرجعيت را مزاحم منافع نامشروع خود مي دانند و ما همه آن‌ها را به خداوند قادر منتقم وا مي‌گذاريم و معتقديم سيلي آن را در دنيا نيز خواهند خورد.»