تبیان، دستیار زندگی
تیم فوتبال آلمان توانست با نتیجه 3 بر 2 تیم پرتغال را از پیش رو بردارد و به جمع 4 تیم برتر اروپا راه پیدا کند.......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دیدار پرتغال و آلمان

 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
 • پرتغال و آلمان از دریچه دوربین
  پرتغال و آلمان از دریچه دوربین