تبیان، دستیار زندگی
خندق با پیروزی بركاظم ساریخانی جدی ترین رقیب خوددروزن 81- كیلوگرم به عضویت تیم ملی جودو برای حضوردررقابتهای المپیك آتن درآمد. دیدارانتخابی وزن81- كیلوگرم لحظاتی پیش درسالن شهید كبكانیان تهران برگزارشد كه رضا چاه خندق با كسب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چاه خندق المپیكی شد

رضا چاه خندق با پیروزی بركاظم ساریخانی جدی ترین رقیب خوددروزن 81- كیلوگرم به عضویت تیم ملی جودو برای حضوردررقابتهای المپیك آتن درآمد.

دیدارانتخابی وزن81- كیلوگرم لحظاتی پیش درسالن شهید كبكانیان تهران برگزارشد كه رضا چاه خندق با كسب یك امتیازوازاری ویك امتیازیوكو روی 2 اجرای فن كاتاگوروما مقابل كاظم ساریخانی به پیروزی دست یافت.

این دوقراربود دوبارمقابل هم مبارزه كنند كه به دلیل قاطعیت پیروزی چاه خندق مبارزه دوم برگزارنشد تا چاه خندق درادامه سیر صعودی خود به رقابتهای المپیك آتن راه پیدا كند.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده قراربود امروزبا انجام چند دیدارانتخابی نمایندگان اوزان-90 و-100 نیزمعرفی شوند كه به دلیل آسیب دیدگی جزئی اكثرمدعیان این وزن، این مسابقات به روزشنبه موكول شد.