تبیان، دستیار زندگی
وقتی درباره مطالعه بچه ها صحبت می شود معمولا پدران ومادران می پرسند «چگونه بچه ها را به مطالعه تشویق کنیم؟»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انگیزه مطالعه در کودکان

کودک در حال مطالعه

وقتی درباره مطالعه بچه ها صحبت می شود معمولا پدران ومادران می پرسند «چگونه بچه ها را به مطالعه تشویق کنیم؟» پاسخ به این سوال بستگی به خود پدر و مادرها و بستگی به بچه ها دارد. دراین مورد والدین باید مطمئن باشند كه كارهای زیادی می توانند انجام دهند.

هربارکه شما چیزی را با صدای بلند می خوانید یا ازبچه ها می خواهید که عکسهای یک کتاب را توضیح دهند، درواقع به آنها نشان می دهید که به مطالعه علاقه مندید. هربارکه شما به کتابخانه ای می روید و یا ازکودک خود می خواهید که درباه کتابهائی که دارد صحبت کند، به اونشان می دهید که مطالعه برای شما مهم است.

برگزاری مسابقات کتاب خوانی در منزل و ارائه خلاصه کتاب های مطالعه شده و زمان بندی بخشی از روزتان  برای خواندن کتاب، تهیه کتابخانه ای کوچک در منزل و مبادله کتاب با آشنایان و همسالان کودک از جمله اموری است که شما میتوانید، روحیه کتاب خوانی را در فرزندانتان افزایش می دهید.

کودک در حال مطالعه

کودک ازاین کارهای شما نتیجه می گیرد که مطالعه کارمفید و لذت بخشی است. مغز کودک درسنین قبل ازمدرسه خیلی بیشترآماده پذیرش است. مسئله مهم دیگراین است که مطالعه،  کودک را بعنوان یک فرد، هم ازنظرجسمی وهم ازنظر معنوی رشد می دهد، حتی درسنینی که کودک نوک زبانی حرف می زند، شخصیت او با شنیدن اشعار کودکانه و     لالائی ها شروع به رشد می کند.

کودکی که به مطالعه می پردازد، درکتابها با سرزمینها وسنن مختلف انسان برخورد کرده وبا علوم وهنرهای جدید آشنا می شود حتی ممکن است با ناملایمات زندگی نیزازطریق کتابها برخورد کند. اگرشما اورا تشویق کنید وازاو سوالاتی بپرسید تا به کنه مطالبی که می خواهد پی ببرد، اومسلما فردی متفکر بار خواهد آمد.

قهرمانهای داستانها، جزئی اززندگی واقعی کودک می شوند او درباره قهرمانهای داستانها خواب می بیند و درخیال پردازیهایش مسائل ومشکلات قهرمانها را حل می کند.

خواندن داستانهای مختلف موجب شکل گرفتن ارزشهای گونا گون درذهن کودک می شود، حساسیت او را رشد می دهد واحترام به دیگران دراو شکل می گیرد، و رضایتی که او از مطالعه بدست می آورد، او را متکی به خود بارمی آورد.

سوالاتی که دراثرمطالعه برای کودک  مطرح می شود ومقایسه هائی كه او بین مسائل مختلف می كند، موجب می شود كه او را فردی خلاق تربیت کند.شما پدران ومادران می توانید در رشد فكری ناشی ازمطالعه، برای كودك سهمی عظیم ترازمعلم داشته باشید، چرا كه شما بیشتر با كودكتان هستید و بیشتر در زندگی او تاثیرمی گذارید.

راهنمائی های شما درمورد تشویق به مطالعه، اگرهماهنگ با كارمعلم باشد، بیشتر موثر واقع می شود اگرشما با معلم كودك آشنا باشید كارتان بهترپیشرفت می كند، چرا كه هم شما وهم معلم درباره كودكتان عقاید واطلاعاتی دارید كه به درد یكدیگرمی خورند؛ مثلا معلم به شما می گوید كه چگونه درمدرسه به بچه خواندن یاد می دهد، یا چه داستانهائی معمولا مورد علاقه او قرارمی گیرد، و یا ازتجربیات شما استفاده می كند تا به كودكتان بهتركمك كند.

منبع :مدرسه علمیه نرجس با اندکی تغییر

مقالات مرتبط

من می خوانم،  تو می خوانی،ما می خوانیم

لذت مطالعه کودک

کتاب بازی را به کودک یاد دهید