تبیان، دستیار زندگی
گل زنبق نكته مهم: هنگام استفاده از مایع لاتكس و پودر بچه حتما در جلوی دهان و بینی ماسك قرار دهید. مواد لازم: كاغذ 100گرمی خارجی سفید - چسب مایع - سیم گلسازی فرانسوی - رنگ پارچه ( به رنگ های دلخواه) - پودر بچه - پرچم آماده(به...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش گلهای چرمی

گل زنبق

نكته مهم:

هنگام استفاده از مایع لاتكس و پودر بچه حتما در جلوی دهان و بینی ماسك قرار دهید.مواد لازم:

كاغذ 100گرمی خارجی سفید

- چسب مایع

- سیم گلسازی فرانسوی

- رنگ پارچه ( به رنگ های دلخواه)

- پودر بچه

- پرچم آماده(به رنگ های دلخواه)

- پارچه نخی نرم

- نوار گاترین سبز

- ساقه

- لاتكس

- نخ ابریشمی

- مواد پفكی

اندازه حقیقی الگوها را پرینت بگیرید.

طرز ساخت:

1- الگوهای شماره 1و2و3 را هر كدام 6 بار از كاغذ 100گرمی ببرید و كنار بگذارید.

2- یك گلبرگ را برداشته ، آن را آغشته به چسب مایع كنید و سیمی را كه 4 سانتی متر از گلبرگ بزرگتر باشد ، ببرید و به طوری كه 5/1 سانتی متر آن از سرگلبرگ بیرون باشد  بر روی گلبرگ قرار داده و یك گلبرگ دیگر را  دقیقاً بر روی گلبرگی كه قبلاً چسب زده اید، قرار دهید و كاملاً فشار دهید تا هر دو گلبرگ كاملاً بر روی هم بچسبند (شكل1).

3- گلبرگ های دیگر را نیز به این ترتیب درست كنید و كنار بگذارید. با این روش شما از الگوهای شماره 1 و2 و3 هر كدام 3 گلبرگ خواهید داشت.

4- الگوهای شماره 4 و5 را هر كدام 2 بار ببرید و كنار بگذارید. الگوی شماره 4 را بدون این كه سیم بگذارید ، هر دو برگ را روی هم بگذارید چسب بزنید و الگوی شماره 5 را به طریق گلبرگ های بالا سیم گذاشته و درست كنید.

5- سیمهای بالای الگوها را كمی خم كنید تا مثل قلاب شود و بتوانید بر روی بند قرار دهید.

6- رنگ پارچه مورد نظر خود را جهت گلبرگ ها در مقداری آب حل كنید.

7- گلبرگ های آماده شده را درون ظرف رنگ بزنید تا كاملاً سطح آن رنگ شود . سپس بر روی بند قرار دهید تا كاملاً خشك شود.

8- برگ ها را نیز درون رنگ سبز بزنید و بگذارید كاملاً خشك شود.

9- كمی لاتكس را درون ظرف بریزید و برگها و گلبرگ های رنگ شده را درون لاتكس بزنید و بر روی بند قرار دهید تا خشك شود.

10- بعد از خشك شدن گلبرگ ها و برگ ها، آن را درون پودر بچه زده ، كنار می گذاریم.

11- سر قلاب شكل تمام گلبرگ ها و برگ ها را ببرید.

12- گلبرگ ها و برگ ها را به طریق زیر اتو بزنید:

گلبرگ ها و برگ ها را از وسط تا كنید و روی پارچه بگذارید و پارچه را بر روی آن قرار دهید . حال دست خود را بر روی گلبرگ بگذارید به طوری كه شست شما به سمت سیم انتهای كار قرار گیرد . حال با دست دیگر قسمت انتهای پارچه را گرفته و با فشار ، پارچه را به سمت شست خود بالا  بیاورید . كار را از لای پارچه در بیاورید و باز كنید، كنار بگذارید. بقیه را نیز به این تر تیب اتو بزنید.

طرز بستن كار:

1- گلبرگ های شماره 1 را برداشته، یكی از آنها را در كنار سرساقه قرار داده و با نخ محكم كنید . گلبرگ دوم را در كنار گلبرگ اولی بگذارید، محكم كنید و گلبرگ سوم را نیز به این ترتیب با نخ محكم كنید.(شكل3،2)

2- از زیر گلبرگ ها با گاترین تا انتهای سیم گلبرگ ها بپیچید.(شكل4)

3- گلبرگ های شماره2و3 را مطابق شكل بر روی هم قرار داده و با نخ محكم به هم ببندید.(شكل3)

4- قسمت نخ پیچیده شده را با نوار گاترین بپیچید. حال كمی این گلبرگ را خم كنید تا زاویه 90 درجه درست شود. چنانچه درست عمل كرده باشید3 گلبرگ 2تایی درست خواهد شد. ( شكل 5)

5- یكی از گلبرگ های دوتایی را در وسط گلبرگ شماره 1 ردیف اول قرار داده با نخ محكم كنید. گلبرگ دوم و سوم را نیز هر كدام در وسط دو گلبرگ ردیف اول قرار داده و محكم كنید.( شكل 6و7)

6- حال نوار گاترین را دقیقاً از گلبرگ ها به طوری كه نخهایی را كه با آن گلبرگ ها را بسته اید دیده نشود، بپیچید و كم كم به صورت اریب به پایین ساقه بیایید.

7- كمی كه ساقه را با گاترین پیچیدید برگ شماره 4 را كه بدون سیم می باشد با گاترین محكم كرده و مجدداً كمی به سمت پایین گاترین بپیچید و برگ بزرگتر ( شماره 5 ) را نیز به مانند برگ اول محكم كنید و تا انتهای ساقه گاترین بپیچید. در صورت تمایل می توانید ازمواد پفكی برای تزیین خط  وسط  گل ها استفاده كنید تا گل زیباتری داشته باشید.

منبع : زن روز

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.