تبیان، دستیار زندگی
زبان گویای شخصیت و اندیشه امام (ره) آثار ارائه شده درباره امام خمینی (ره) باید از سوی كارشناسان نقد و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود و در اختیار جوانان قرار گیرد. دكتر محسن پرویز ، با اعلام این مطلب و با اشاره به خصوصیات یك ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 13 خرداد ماه 1383

هنر ، زبان گویای شخصیت و اندیشه امام (ره)

آثار ارائه شده درباره امام خمینی (ره) باید از سوی كارشناسان نقد و نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود و در اختیار جوانان قرار گیرد.

دكتر محسن پرویز ، با اعلام این مطلب و با اشاره به خصوصیات یك اثر درباره شخصیتی چون امام خمینی (ره) گفت: برای خلق اثری كه درباره امام خمینی (ره) است، باید به نكاتی توجه كرد، اصل نوشته و محور كلی داستان نباید مغایر با روش و منش ایشان باشد؛ یعنی خالق اثر در چارچوب وقایع واقعی و با در نظر گرفتن مشی و رویه اخلاقی و عملی امام كار كند و قاعدتاً نوشته و مطلب مغایر با شأن امام خمینی (ره) نباشد. وی با اظهار این نكته كه آثار خواندنی زیادی را درباره امام خمینی (ره) دیده و خوانده ام ، اما این آثار در حالی كه  رتبه عالی گرفته تنها در حد یك اثر خواندنی باقی مانده است، افزود: نوشتن درباره امام خمینی (ره) به واسطه شخصیت بزرگ وی كار سختی است.

پرویز- نویسنده -  یادآور شد: تمام آثار نوشته شده درباره امام باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد، نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شود تا در ارائه آثار بعدی ضعف ها تكرار نشود. محمد جواد محبت، شاعر نیز با اشاره به این كه در خلق یك اثر كه بتواند شخصیت و منش امام خمینی (ره) را به همگان نشان دهد، احساس و عاطفه لازم است، گفت : عاطفه را نیز با بخشنامه نمی توان صادر كرد. خاطره ، شعر و داستان زمانی به وجود می آید كه عاطفه در وجود اشخاص بجوشد. وی از رحلت امام خمینی (ره) به عنوان حادثه تلخ تاریخی یاد كرد و گفت : شاعران و نویسندگان بسته به قوت طبع و بیان خود زاویه ای از شخصیت امام را بیان كرده و بعضاً سوگنامه هایی نیز سروده اند. همچنین كیانوش كیانی ، معاون كتابخانه ملی با اعلام این مطلب كه تاكنون اندیشه های سیاسی امام (ره) بیشتر تبیین شده و نظرات فرهنگی ایشان كمتر مورد توجه قرار گرفته است ، گفت : برای تجزیه و تحلیل ابعاد شخصیتی امام باید به علوم مختلف تسلط داشت ؛ زیرا شخصیت ایشان چند وجهی است.

وی با تاكید بر این كه ملت ایران باید از ذخیره های بر جای مانده از امام استفاده كند، خاطرنشان كرد: جوانان امروز به وسیله نسل دوم انقلاب از اندیشه های امام آگاهی یافته اند، ولی تصورمن این است كه باید برای تبیین اندیشه های امام به فضایی كه با روحیه و ذهن جوانان سازگارتر است ، پرداخته شود. كیانی تصریح كرد: هنر به عنوان یك ابزار و رسانه می تواند به شناساندن اندیشه های امام یاری برساند.