تبیان، دستیار زندگی
بالاخره نتایج اولین تجزیه تحلیل های فونیکس بر روی خاک مریخ ارائه شد. اما متأسفانه خبرهای خوبی در کار نیست: آن طرف ها خبری از آب پیدا نشد!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فونیکس هیچ آبی در سطح مریخ پیدا نکرد!

بالاخره نتایج اولین تجزیه تحلیل های فونیکس بر روی خاک مریخ ارائه شد. اما متأسفانه خبرهای خوبی در کار نیست: آن طرف ها خبری از آب پیدا نشد!

سینی لرزان
سینی متحرک خاک مریخی

پس از آزمایشهای ابزار تجزیه گر گرمایی TEGA، دانشمندان نتایج تحقیقاتشان را ارائه کردند. به نظر می رسد که تمامی یخِ آب خاک مریخ به جو نازک مریخ تصعید شده باشد. درست است که این بار تحقیقات فونیکس دست خالی است ولی به این معنا نیست که این منطقه هیچ آبی ندارد، فونیکس ترفندهای دیگری هم دارد که هنوز رو نکرده است!

در 22 خرداد ماه (June 11th)، مرکز کنترل مأموریت فونیکس، این نمونه ی خاک را در ابزارش قرار داد و تا دمای 35 درجه حرارت داد. در این دما هر مقدار آب موجود در نمونه باید ذوب می شد. در مرحله دوم آزمایش، نمونه تا دمای 175 درجه گرم شد، ولی هیچ نشانه ای از بخار آب مشاهده نگردید.

دانشمندان بهیچوجه از این نتیجه ی اولیه متحیر یا دلسرد نشده اند. چرا که نمونه ی خاک چند روز قبل از ریخته شدن در اجاق گم کننده، روی سینی TEGA قرار داشت. ممکن است مقادیر یخ آب که در نمونه بوده است به سرعت بر اثر نور خورشید تصعید شده باشد. چرا که فشار جو در مریخ خیلی کم است و باعث می شود که یخ آب با گرم شدن بجای ذوب، تصعید شود، بدون اینکه به آب مایع تبدیل شود.

tega
TEGA

در روزهای آینده ، دانشمندان  فونیکس را راهنمایی خواهند کرد که TEGA را دوباره راه بیاندازد و نمونه را تا 1000 درجه گرم کند. این باعث تبخیر شدن مواد معدنی ای می شود که دارای پیوندهای شیمیایی با H2O , CO2  یا SO2 می باشند، آنگاه مقدار گاز تخلیه شده را اندازه می گیرد. دانشمندان بسیار دلگرم اند که اگر امروز مستقیما آب پیدا نکرده اند، حتما شواهدی از وجود آن در دور بعدی آزمایشات خواهند یافت.

در هنگامی که این آزمایش در حال انجام است، فونیکش به حفاری با بازوی روبوتیک خود بر سطح مریخ ادامه می دهد.

منبع:

http://www.universetoday.com/

ترجمه:

ا.م.گمینی

اخبار قبلی از فونیکس:

 آخرین تصاویر فونیکس: یخ یا نمک؟

 فونیکس: آغاز حفاری روی مریخ!