تبیان، دستیار زندگی
ردیم سازمان تربیت بدنی كه با توجه به رای دادگاه تجدیدنظر و ماهیت باشگاه پرسپولیس خود را مالك اصلی این باشگاه قلمداد می كرد و شاید هرگونه اقدامی در این ارتباط را رویا و خیالبافی می دانست بعد از صدور رای دیوانعالی كشور سراسیمه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جلسه سازمان تربیت بدنی با حوزه هنری

هیچ فكر نمی كردیم سازمان تربیت بدنی كه با توجه به رای دادگاه تجدیدنظر و ماهیت باشگاه پرسپولیس خود را مالك اصلی این باشگاه قلمداد می كرد و شاید هرگونه اقدامی در این ارتباط را رویا و خیالبافی می دانست بعد از صدور رای دیوانعالی كشور سراسیمه مشغول رایزنی با مسئولان حوزه هنری، خواهان اصلی این پرونده شود.

در همین رابطه شنیدیم عصر شنبه در حالی كه همه اذهان متوجه نشست سران باشگاه پرسپولیس با علی پروین بود، در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز یك جلسه مهم و سرنوشت ساز بین مسئولان حقوقی این حوزه و نمایندگان حقوقی سازمان تربیت بدنی در دفتر معین بخش، معاونت اداری و مالی حوزه برگزار شد كه حاصل آن نشان از رضایت طرفین داشت و چنین به نظر می رسید كه سازمان تربیت بدنی در غیاب نمایندگان گروه محلوجی و عابدینی با مسئولان حوزه بر بازپرداخت مطالبات آنها به توافق رسیده تا مسیر پرونده در همین مرحله متوقف شود و كار به جاهای باریك كشیده نشود. در همین رابطه خبر دیگری حكایت از آن دارد كه مهندس عابدینی به عنوان نماینده گروه محلوجی اگرچه در این نشست حضور نداشته اما از قرار این جلسه و اتفاقاتی كه احتمال آن می رفت به خوبی مطلع بوده است.

تصور آنها چنین است: اگر تفاهم و توافقی بین سازمان تربیت بدنی به حوزه هنری حتی بر سر بازپرداخت مطالبات حوزه صورت گیرد تا آنها از مسیر پرونده خارج شوند این موضوع به ادعای محلوجی و عابدینی عینیت می بخشد تا به رسمیت شناخته شدن حوزه از سوی سازمان در این مورد( كه مجاب به پرداخت مطالبات آنها شده) این ضلع سوم بتواند دفاعیه محكم و محكمه پسندی را به مراجع قضایی ارائه دهند!

آیا این فقط یك رویابافی است؟