تبیان، دستیار زندگی
تیم فوتبال سوییس در یک دیدار کاملا تشریفاتی توانست تیم از پیش صعود کرده پرتغال را با 2 گل از پیش رو بردارد . تصاویر این دیدار را اینجا ببینید .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دیدار پرتغال و سوییس

 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر
 • پرتغال و سوییس به روایت تصویر
  پرتغال و سوییس به روایت تصویر