تبیان، دستیار زندگی
تقسیم شود . نشست مسئولین ورزش استانها ، روسای انجمنها و هیاتهای ورزشی بانوان سراسر كشور در محل هتل المپیك تهران برگزار شد. این دومین باری است كه چنین گردهمایی در ورزش بانوان برپا می شود تا تازه هایی از طرح ادغام ورزش بانوان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احمدی پور: سرانه ورزش به یك نسبت باید تقسیم شود

.

نشست مسئولین ورزش استانها ، روسای انجمنها و هیاتهای ورزشی بانوان سراسر كشور در محل هتل المپیك تهران برگزار شد.

این دومین باری است كه چنین گردهمایی در ورزش بانوان برپا می شود تا تازه هایی از طرح ادغام ورزش بانوان را بازگو كند و زمینه ای برای ارزیابی دكتر زهرا احمدی پور باشد هر چند كه در این همایش عدم هماهنگی در قسمتهایی از برنامه نشست اجرا شده با بولتین ارائه شده به حاضرین قابل توجه بود!

دكتر احمدی پور معاونت ورزش بانوان ضمن خیر مقدم به حاضرین هدف از این نشست را بررسی و تنظیم تقویم ورزشی ، برنامه ریزی و سیاستگذاری برنامه های سال 83 برای بانوان عنوان كرد.

وی به پایه گذاری ورزش در میان خانواده ها و تلاش در جهت تثبیت آن اشاره كرد و گفت:

" با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه و توجه به مسائل شرعی، ورزش بانوان از آقایان منفك است كه این مسأله باعث شده نتوانیم ورزش بانوان را نهادینه كنیم."

احمدی پور این امرا  را جفا در حق بانوان دانست و گفت : ورزش هم باید مانند بهداشت ، آموزش و ... به صورت عام در اختیار افراد قرار گیرد و سرانه آن به یك نسبت تقسیم شود. ازطرفی از آنجا كه ثبت ركوردهای جهانی توسط بانوان به نام جمهوری اسلامی است نه فرد ، اگر امكانات زنان در تمام رشته ها افزایش یابد سلامت جامعه كه از سلامت نهاد خانواده نشأت می گیرد تضمین میشود.

در ادامه گردهمایی مهندس مهرعلیزاده از برپایی این نشست ابراز خشنودی كرده و گفت: قبلا مسئولین انجمنها  جداگانه برنامه ریزی می كردند در حالی كه این ابتكار قابل توجهی است تا به صورت كل به برنامه ریزی برای انجمنها پرداخته شود.

مهرعلیزاده از محوری بودن نقش زنان در خانواده و توجه به پایه گذاری ورزش در بین بانوان صحبت كرد و این گردهمایی را قدمی مهم در راه توسعه ورزش و همگام شدن با برنامه های نظام جامعه عنوان كرد .

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به بحث ادغام انجمنهای بانوان در فدراسیون گفت :( توجه به ورزش بانوان در بعد همگانی محوری است و در این باره به ادارات مربوطه اعلام شده كه از هیچ كمكی دریغ نكنند، تا با ادغام انجمن و فدراسیون راه هموارتری پیش روی بانوان ورزشكار قرار گیردو ورزش زنان از این دایره محدود خارج شود. برای  رسیدن به این هدف وهماهنگی بیشتر با فدراسیون ها انتخاب همیشگی یك نایب رئیس از سوی بانوان مد نظر است. همگام شدن با برنامه های نظام جامع، میدان رقابتی عادلانه را درپی داردكه اصل آن رشد آحاد جامعه است.)

مهرعلیزاده همچنین عنوان كرد : بانوان هم بنا به فعالیت خودشان می توانند كاندیدای ریاست فدراسیون شده و خود را محدود به نایب رئیسی نكنند .

مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت بدنی خبر از تغییر ساختار ورزش بانوان داد و در پایان گفت:" بر اساس طرح جامع، سازمان ملی ورزش كه متشكل از شورای همگانی ، قهرمانی، حرفه ای و پرورشی است تشكیل می شود كه وظیفه برنامه ریزی های كلان و نظارت و كنترل ورزش بانوان را بر عهده خواهد داشت و میتواند اهداف طرح جامع را در ورزش بانوان پیاده كند." علی كفاشیان هم كه با اندكی تاخیر به جمع حاضرین در این نشست پیوسته بود ، در سخنان خود به بحث درباده ورزش قهرمانی به طور عام پرداخت و در قسمتی از سخنان خود گفت: فرقی نمی كند كه یك خانم مدال بیاورد و یا آقا مهم تعداد مدالهاست و حدو مرزی در این رابطه وجود ندارد . اگر خانمی توانایی فعالیت به عنوان رئیس فدراسیون ، رئیس هیاتهای ورزشی و در رده های داوری و ..... را دارد میتواند با حضور در انتخابات هیاتهای ورزشی خود را مطرح سازد. اینگونه فعالیتها است كه راه  را برای ترقی ورزش بانوان و شناختن استعدادها باز می كنند تا سرمایه گذاریهای لازم صورت گیرد.

در ادامه نشست نیز نقطه نظرات حاضران و مسئولان ورزشی بانوان در استانها مطرح شده و بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در هر حال ارزیابی عملكرد و برنامه های مطرح شده در این نشست نیاز به یكسال صبر و تحمل دارد، یعنی تا پایان سال 1383 باید منتظر ماند.