تبیان، دستیار زندگی
تیم فوتبال یونان قهرمان دوره گذشته جام ملتهای اروپا شب گذشته با قبول شکست برابر ......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دیدار یونان و روسیه

تیم فوتبال یونان قهرمان دوره گذشته جام ملتهای اروپا شب گذشته با قبول شکست در برابر روسیه وداع زود هنگامی با جام سیزدهم داشت. تصاویر منتخب این دیدار از حضور گرامی شما می گذرد .

 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • قهرمان اروپا حذف شد
  قهرمان اروپا حذف شد
 • حذف مدعی قهرمانی از یورو 2008
  حذف مدعی قهرمانی از یورو 2008
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • صحنه گل تیم فوتبال روسیه
  صحنه گل تیم فوتبال روسیه
 • یونان و روسیه از نگاه دوربین
  یونان و روسیه از نگاه دوربین
 • شادی بازیکنان روسیه پس از به ثمر رسیدن گل
  شادی بازیکنان روسیه پس از به ثمر رسیدن گل