تبیان، دستیار زندگی
صفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حكمی محسن صفایی فراهانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس ششم را به عنوان معاون كل خود منصوب كرد. صفایی فراهانی رییس فدراسیون فوتبال كشورمان قبل از دكتر دادكان بوده است. پیش از صفایی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صفایی فراهانی، حكم گرفت

صفدر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حكمی محسن صفایی فراهانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس ششم را به عنوان معاون كل خود منصوب كرد. صفایی فراهانی رییس فدراسیون فوتبال كشورمان قبل از دكتر دادكان بوده است. پیش از صفایی فراهانی كه ساعت 17 دیروز مراسم معارفه اش انجام شد، دكتر پورمحمد به سمت معاونت بانك، بیمه و شركت های خصوص وزارت دارایی منصوب شده بود.