تبیان، دستیار زندگی
با کلیک روی هر گوی رنگ آن و رنگ گویهای مجاور تغییر می کند.باید رنگ همه گویها یکسان شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی با گویها 2

با کلیک روی هر گوی رنگ آن و رنگ گویهای مجاور تغییر می کند.باید رنگ همه گویها یکسان شود.

دریافت بازی