با روشن شدن اهمیت وجود كلیدها در امنیت داده‌ها، اكنون باید به انواع كلیدهای موجود و مكان مناسب برای استفاده هر نوع كلید توجه كنیم. 1- كلیدهای محرمانه (Secret keys) الگوریتمهای متقارن مانندDES از كلیدهای محرمانه استفاده می‌كن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كلیدها در رمزنگاری


با روشن شدن اهمیت وجود كلیدها در امنیت داده‌ها، اكنون باید به انواع كلیدهای موجود و مكان مناسب برای استفاده هر نوع كلید توجه كنیم.

1- كلیدهای محرمانه (Secret keys)