اندرزهای دینی ( قسمت نهم ) 1.هوی و هوس كوری می آورد. 2. آن كه به خدا ایمان دارد، راستی را هرچند زیان آور باشد، بر دروغ  برخواهد گزید و از دروغ هر چند سودمند باشد پرهیز خواهد كرد. 3.با سپر صبر و نیك باوری به خدا ، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از بزرگان دین است كه ...

اندرزهای دینی ( قسمت نهم )

1.هوی و هوس كوری می آورد.

2. آن كه به خدا ایمان دارد، راستی را هرچند زیان آور باشد، بر دروغ  برخواهد گزید و از دروغ هر چند سودمند باشد پرهیز خواهد كرد.

3.با سپر صبر و نیك باوری به خدا ، هجوم لشگر اندوه را بشكن.

4.آن كه سپاس مردم ندارد، سپاس خدا را به جای نیاورده است  .

5.بهترین ازدواج ها آن است كه ساده تر و آسان تر باشد.

6.از مصاحبت نادان بگریز، كه چون خواهد به تونفع رساند، ضرر می رساند.

7.هركه پـُر گوید بیهوده گوید و آن كس كه به تفكر نشیند ، بصیرت و بینش یابد.

8.از همه بندگان خدا، آن كس پیش خدا محبوب تر است كه برای بندگان او سودمند تر باشد .

9.انسان باید در حیات خود طوری مشغول كار شود كه گویی هیچ گاه نخواهد مرد.

10.رنجی كه عفت سایبان آن باشد ، بهتر از توانمندی با گناه است.

11.انسان در زیر زبان خویش پنهان است .

12.با كم خوردن ، جهاد با نفس كنید، تا فرشتگان به شما نزدیك و شیاطین از شما دور شوند.

13.بدترین رفیق كسی است كه تو را به معصیت خدا تشویق كند .

14.انسان بهترین رازدار خویش است.

15.بدترین مرد  كسی است كه آخرت خود را به دنیا بفروشد و بدتر از او كسی است كه آخرت خود را برای دنیای دیگران بفروشد.

16.برای هیچ مسلمانی روا نیست بیش از سه روز از برادرش كناره گیرد.

17.هركار نیك انسان متعهد ، یك راه برای او به سوی بهشت است.

18.به زیارت اهل قبور روید تا آخرت را به یاد شما آورد.

19.خدا از رگ گردن به بنده نزدیك تر است .

20.هرگاه احساس كردی كه غیر از " خداوند متعال " هیچ یاور واقعی نداری وارد میدان توحید شده ای!

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .