فونیکس اولین تصاویرش را از خودش و سطح مریخ فرستاد. این فضاپیما که صبح دوشنبه 6 خرداد بر مریخ فرود آمد، در حال حاضر بدون هیچ مشکلی کار علمی خود را آغاز می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گالری اولین تصاویر فونیکس از مریخ

فونیکس اولین تصاویرش را از خودش و سطح مریخ فرستاد. این فضاپیما که صبح دوشنبه 6 خرداد بر مریخ فرود آمد، در حال حاضر بدون هیچ مشکلی کار علمی خود را آغاز می کند.

دشت
اولین تصویر فونیکس از سطح مریخ

مریخ نشین پایدار است، آرایه های خورشیدی به کار افتاده اند و  به نظر می رسد روی یک سطح صاف فرود آمده است، دقیقا جایی که دانشمندان آرزو داشتند، قرار بگیرد.

خورشید
این تصویر، که فونیکس از خودش گرفته است، آرایه های خورشیدی را نشان می دهد، که باتری ها را کاملا پر کرده اند، این یعنی فضاپیما بخوبی کار می کند.
پایه
این تصویر یکی از پایه های فضاپیما را که بخوبی روی سطح سیاره قرار گرفته است را نشان می دهد.
ناقص
و این هم یک تصویر ناقص و نا واضح از افق مریخ

مدتی بعد تعدادی از تصاویر رنگی فونیکس از سطح مریخ به سوی زمین آمدند.

 

دشت

این تصاویر نشاندهنده ی دشت مسطح پهناوری در نزدیکی منطقه ی قطبی شمال مریخ است. دورنمایی مملو از ریگ و خاک که دارای ترکهای چند ضلعی می باشد: الگویی که بطور گسترده در عرضهای شمالی مریخ دیده می شوند. این عوارض حتی در نواحی یخ زده در زمین نیز وجود دارند. ترکهای چندضلعی به علت یخ زدگی ها و ذوب شدنهای یخ سطحی بوجود می آید.

ترکهای چندضلعی
یکی از ترکهای چندضلعی در این تصویر از نزدیک دیده می شود.
نقشه
موقعیت تقریبی فونیکس در اینجا نشان داده می شود. دایره ی قرمز در سمت راستِ بیضی آبی مکان تخمینی فضاپیما را نشان می دهد.

منبع:

http://www.universetoday.com/

ترجمه:

ا.م.گمینی

اخبار پیشین از فونیکس:

جستجوگر حیات به مریخ می رسد!

آیا در مریخ حیات پیدا خواهد شد؟