تبیان، دستیار زندگی
توپهای سفید و زرد راجمع کنید. اگر به توپهای آبی و قرمز برخورد کنید بازی تمام می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توپهای لمسی

توپهای سفید و زرد راجمع کنید. اگر به توپهای آبی و قرمز برخورد کنید بازی تمام می شود.

دریافت بازی