• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1387/03/07
  • تاريخ :

لوله کشی

با استفاده از چرخاندن لوله ها (به وسیله کلیک ری آنها) مسیری به لوله انتهایی بسازید و بعد روی شیر آب کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.

 

دریافت بازی

UserName