تبیان، دستیار زندگی
همانطور که در این مقاله خواندید مریخ نشین «فونیکس» دوشنبه صبح روز مریخ فرود آمد. این مریخ نشین قرار است بدنیال آثار موجودات زنده ی میکروسکوپی بگردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا در مریخ حیات پیدا خواهد شد؟

همانطور که در این مقاله خواندید مریخ نشین «فونیکس» دوشنبه صبح، روی مریخ فرود آمد. این مریخ نشین قرار است بدنبال آثار موجودات زنده ی میکروسکوپی بگردد.

فونیکس

آیا فکر می کنید که آنجا حیات پیدا شود؟ فکر می کنید فونیکس شواهدی برای وجود حیات در مریخ خواهد یافت؟

اگر در مریخ آثاری از حیات ساده یافت شود به خبری مهم و بزرگ در تمام رسانه های خبری تبدیل خواهد شد. اگر این اتفاق بیافتد، آیا امکان دارد این حیات از زمین به آنجا رفته باشد؟ یا از جای دیگری از فضا؟ آیا ارتباطی با آن شهابسنگی که شاید نشانه هایی از حیات مریخی داشت، دارد؟

آیا در مریخ حیات پیدا خواهد شد؟
شهابسنگ مریخی که شامل فسیل احتمالی از موجودات زنده است. این شهابسنگ مریخی سالها پیش در قطب جنوب یافت شد.

بعضی اخترشناسان وجود حیات را در سیارات دیگر بسیار محتمل می دانند. ایشان در مناطق بسیار دورافتاده ی زمین حیات را یافته اند، پس در مریخ یا دیگر سیارات هم احتمال کم نیست.

بسیاری ستاره شناسان یک عمر در رؤیای وجود حیات در مریخ تحقیق کرده اند. حالا زمان آن رسیده است که نتایج تحقیقات مختلف بشر در زمینه ی وجود حیات فرازمینی به ثمر برسد...

با اندکی تأمل می توان فهمید که این پدید یعنی یافتن کوچکترین نشانه های اطمینان بخش از وجود حیات در روی مریخ در حال حاضر یا گذشته های دور، شاید بزرگترین خبر علمی و نجومی در دهه های گذشته باشد. خبری که توجه تمامی انسانهای اهل علم و حتی غیرعلم دوستان را به سمت خود جمع خواهد کرد. پس منتظر باشیم ببینیم، فونیکس برای ما چه دستاورهایی به ارمغان خواهد آورد.

منبع:

http://www.universetoday.com/

ترجمه و توضیحات:

ا.م.گمینی

مطلب مرتبط:

جستجوگر حیات به مریخ  می رسد!