تبیان، دستیار زندگی
با جفت کردن کرمهای شب تاب صفحه بازی را پاک کنید. دقت کنید که علامتهای x و رنگهای مخالف در بین راه مانع اتصال دو رنگ مشابه می شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کرم شب تاب

با جفت کردن کرمهای شب تاب صفحه بازی را پاک کنید. دقت کنید که علامتهای x و رنگهای مخالف در بین راه  مانع اتصال دو رنگ مشابه می شوند.

دریافت بازی