تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از کلید space تیر پرتاب کنید تا هر توپ به 2 قسمت تقسیم شود و آنقدر این کار را انجام دهید تا از بین بروند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دردسر توپها

با استفاده از کلید space تیر پرتاب کنید تا هر توپ به 2 قسمت تقسیم شود و آنقدر این کار را انجام دهید تا از بین بروند.

دریافت بازی