• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1387/03/01
  • تاريخ :

یک بازی مصری

با رد کردن هر تیله از روی دیگری، تیله دوم حذف می شود. در انتها باید فقط یک تیله باقی بماند. شما 2 دقیقه فرصت دارید.

 

 

دریافت بازی

UserName