تبیان، دستیار زندگی
بمب های مشکی را قبل از اینکه به زمین بخورند بگیرید. از بمب های قرمز دوری کنید. حروف کلمه KABOOM را بگیرید تا به امتیازتان اضافه شود یا جان اضافه بگیرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مبارزه با جادوگر

بمب های مشکی را قبل از اینکه به زمین بخورند بگیرید. از بمب های قرمز دوری کنید. حروف کلمه KABOOM را بگیرید تا به امتیازتان اضافه شود یا جان اضافه بگیرید.

دریافت بازی