تبیان، دستیار زندگی
با استفاده از راکت سعی کنید توپ از دایره خارج نشود و در آخر تعداد ضربه های خود را ببینید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پینگ پنگ

با استفاده از راکت سعی کنید توپ از دایره خارج نشود و در آخر تعداد ضربه های خود را ببینید.

دریافت بازی