تبیان، دستیار زندگی
شما 15 بار فرصت پرتاب دارید تا امتیاز بگیرید. حلقه های بیرونی 4،8،12 امتیاز دارند ودایره وسط 20 امتیاز دارد. با کلیدهای بالا و پایین می توانید زاویه پرتاب را تغییر دهید. با فشار دادن دکمه قرمز قدرت پرتاب را تنظیم کنید و با رها کردن آن پرتاب کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هدف گیری

بازی هدف گیری

شما 15 بار فرصت پرتاب دارید تا امتیاز بگیرید. حلقه های بیرونی 4،8،12 امتیاز دارند ودایره وسط 20 امتیاز دارد. با کلیدهای بالا و پایین می توانید زاویه پرتاب را تغییر دهید. با فشار دادن دکمه قرمز قدرت پرتاب را تنظیم کنید و با رها کردن آن پرتاب کنید.

دریافت بازی