تبیان، دستیار زندگی
با حرکت موس جهت گیری کنید و با دور کردن موس از توپ قدرت ضربه را تنظیم کنید و با کلیک موس ضربه بزنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی گلف

بازی گلف

با حرکت موس جهت گیری کنید و با دور کردن موس از توپ قدرت ضربه را تنظیم کنید و با کلیک موس ضربه بزنید.

دریافت بازی