تبیان، دستیار زندگی
ملا صدرا همانند فیلسوفان دیگر از كثرت تالیف برخوردار بوده‏ و منظومه فلسفی خود را در شكل‏های موجز و مفصل در مكتوبات‏مختلفی به یادگار گذاشته است. تمامی نوشته‏های صدرا درباره‏الهیات فلسفی و امور عامه وعلم النفس بوده كه با نثری بسیار فصیح وروشن تحریر شده و نس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گذری بر آثار و تالیفات ملاصدرا

الحكمة المتعالیه

ملا صدرا همانند فیلسوفان دیگر از كثرت تالیف برخوردار بوده‏ و منظومه فلسفی خود را در شكل‏های موجز و مفصل در مكتوبات‏مختلفی به یادگار گذاشته است. تمامی نوشته‏های صدرا درباره‏الهیات فلسفی و امور عامه وعلم النفس بوده كه با نثری بسیار فصیح وروشن تحریر شده و نسبت‏ به آثار فلسفی كسانی چون میرداماد، برای‏خواننده سهل‏تر می‏نماید.

نوشته‏های ملا صدرا با توجه به محتوای آنها بدین شرح قابل‏بخش بندی است:

الف - نوشته‏های دینی*

1 - [رسالة فی] اثبات البارئ..

2 - اسرار الآیات و انوار البینات.

3 - تفسیر القرآن الكریم.

4 - حاشیه بر رواشح السماویة (میرداماد)..

5 - الحكمة العرشیة.

6 - خلق الاعمال.

7 - دیباچه عرش التقدیس (میرداماد)..

8 - شرح الاصول من الكافی.

9 - القضاء و القدر.

10 - [رسالة] الكفر و الایمان..

11 - المبدا و المعاد.

12 - متشابهات القرآن.

13 - المظاهر الالهیة فی اسرار العلوم الكمالیة.

14 - مفاتیح الغیب.

15 - الواردات القلبیة فی معرفة الربوبیة.

ب - نوشته‏های فلسفی:

1 - اتحاد عاقل و معقول..

2 - اتصاف الماهیة بالوجود.

3 - اجوبة المسائل الجیلانی.

4 - اجوبة المسائل النصیریة.

5 - اجوبة المسائل بعض الخلان.

6 - اكسیر العارفین فی معرفة الحق و الیقین.

7 - ایقاظ النائمین.

8 - التشخص.

9 - تعلیقات شرح حكمة الاشراق.

10 - تعلیقات علی الالهیات من الشفاء.

11 - حدوث العالم.

12 - الحشر.

13 - الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة.

14 - سریان نور وجود الحق فی الموجودات.

15 - سه اصل.

16 - شرح الهدایة الاثیریة.

17 - الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیة.

18 - الرسالة القدسیة فی اسرار النقطة الحسیة.

19 - كسر اصنام الجاهلیة.

20 - لمیه اختصاص المنطقة بموضع معین من الفلك..

21 - المزاج..

22 - المسائل القدسیة.

23 - المشاعر.

24 - المعاد الجسمانی (زاد المسافر).

25 - الوجود..

ج - نوشته‏های منطقی:

1 - التصور و التصدیق.

2 - اللمعات المشرقیة فی المباحث المنطقیة.

تمامی نوشته‏های صدرا درباره‏الهیات فلسفی و امور عامه وعلم النفس بوده كه با نثری بسیار فصیح وروشن تحریر شده و نسبت‏به آثار فلسفی كسانی چون میرداماد، برای‏خواننده سهل‏تر می‏نماید.

د - نوشته‏های منحول و مشكوك:

گذشته از نوشته‏های بالا، در تحقیقات جدید صدرا شناختی‏عده‏ای از رسالات و مكتوبات قبلی را كه تصور می‏شد از صدرا باشد،منحول و مشكوك تشخیص داده و فهرست ذیل را اكثر محققان دررابطه با آثار ملا صدرا، منحول دانسته‏اند:

1 - اثبات شوق الهیولی للصورة.

2 - آداب البحث و المناظرة.

3 - [رسالة فی] اثبات واجب الوجود.

4 - [رسالة فی] اجوبة الاسئلة.

5 - الامامة.

6 - [رسالة فی] بحث المغالطات.

7 - [رسالة فی] بدء وجود الانسان.

8 - [رسالة فی] تجرید مقالات ارسطو.

9 - حاشیة انوار التنزیل.

10 - حاشیة رواشح السماویة.

11 - حاشیة الروضة البهیة.

12 - رساله فارسی.

13 - حاشیة شرح التجرید.

14 - [رسالة فی] رموز القرآن.

15 - شبهة الجذر الاصم.

16 - شرح حدیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): خلق الله الارواح..

17 - طرح الكونین.

18 - [رسالة فی] الفوائد.

19 - القواعد الملكوتیة.

20 - [رسالة فی] المباحث الاعتقادیة.

21 - [رسالة] المسائل القدسیة.

غیر از آثار و تالیفاتی كه فهرست‏شدند، از ملا صدرا تعدادی‏مثنوی و رباعی باقی مانده كه بخشی از آنها به پیوست رساله سه اصل‏و بمناسبت چهار صدمین سالگرد تولد آخوند، به اهتمام سید حسین‏نصر منتشر شده‏اند.

همچنین سه نامه از ملا صدرا خطاب به استاد خود میرداماد بدست آمده كه یكی از آنها را استاد آشتیانی در شرح حال و آراءفلسفی ملاصدرا درج كرده‏اند.

پی نوشت:

* آثار و تالیفاتی كه در دو بخش دینی وفلسفی با علامت ( ) مشخص شده‏اند،حاكی‏از نوشتجات خطی ملا صدرا هستند كه تاكنون به چاپ مصحح نرسیده‏اند; ر. ك:كتابشناسی توصیفی ملا صدرا، علی اصغر حقدار، ص‏117، قم، 1375ش.

منبع:

الفیلسوف الفارسى الكبیر، ابو عبدالله زنجانى ، به‏كوشش و مقدمه مصحح: على‏اصغر حقدار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.