تبیان، دستیار زندگی
یبهشت ماه 1383 نمایش تصاویر صور فلكی در نسخه های خطی ایرانی و عربی به گزارش میراث خبر، تصاویر صور فلكی در نسخه های خطی ایرانی و عربی عنوان برنامه ای است كه روز چهارشنبه30 اردیبهشت ماه از سوی انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 31 اردیبهشت ماه 1383

نمایش تصاویر صور فلكی در نسخه های خطی ایرانی و عربی


به گزارش میراث خبر، تصاویر صور فلكی در نسخه های خطی ایرانی و عربی عنوان برنامه ای است كه روز چهارشنبه30 اردیبهشت ماه از سوی انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران برگزار شد.

خانم «ژیوا وسل» از مركز ملی تحقیقات ومطالعات پاریس در این روز ، عكس هایی را كه از تصاویر صور فلكی در نسخه های خطی سراسر جهان تهیه كرده است به نمایش گذاشت و درباره آنها توضیحاتی ارائه كرد وی همچنین مؤلف كتابهای «تاریخ علم در دنیای ایرانی در دوره اسلامی» و «طوسی»(خواجه نصیر الدین طوسی) است.

این برنامه در محل انجمن واقع در خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید نظری، كوی ادیب ، پلاك 52 برگزار شد.