تبیان، دستیار زندگی
نحریر فردی سخت گیر، آزار دهنده و بی رحمی بود که مسئولیت زندان امام حسن عسکری (علیه السلام) را بر عهده داشت و از هرگونه ظلم و سخت گیری نسبت به آن حضرت دریغ نمی کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رفتار نحریر با امام حسن عسکری (علیه السلام)

امام حسن عسکری

نحریر فردی سخت گیر، آزار دهنده و بی رحمی بود که مسئولیت زندان امام حسن عسکری (علیه السلام) را بر عهده داشت و از هرگونه ظلم و سخت گیری نسبت به آن حضرت دریغ نمی کرد.

روزی همسرش به او گفت: از خدا بترس و اینگونه با او برخورد نکن، تو نمی دانی که او چه شخصیتی است.

همسر نحریر پاره ای از ویژگیهای عبادی و اخلاقی آن حضرت را برای نحریر توضیح داد و گفت: من از عاقبت کارهای تو می ترسم.

نحریر بی رحم گفت: به خدا سوگند او را در بین درندگان می افکنم.

سپس از خلیفه اجازه گرفت و امام حسن عسکری (علیه السلام) را در بین درندگان قرار داد.

همه یقین داشتند که آن حضرت به زودی طعمه آنها خواهد شد.

ناگهان با کمال تعجب دیدند که حضرت به نماز ایستاده اند و با معجزه الهی تمامی درندگان برگرد امام حلقه زده اند و حتی کمترین آزاری هم به او نمی رسانند.

نحریر، با دیدن آن صحنه امام حسن عسکری (علیه السلام) را آزاد کرد و به منزل فرستاد.

برگرفته از کتاب قصه های حیوانات در قرآن و احادیث

ترجمه لطیف راشدی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.