تبیان، دستیار زندگی
در دو قسمت قبلی مطالبی را درخصوص نوع زندگی و تغذیه ماهی ها بیان کردیم، گفتیم که ماهی ها در طبقه جانوران خونسرد قرار دارند، چند نوع از آنها را نیز نام بردیم و از نحوه زندگی و تکثیر آن ها برای شما صحبت کردیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهان ماهی ها

آخرین قسمت

ماهی

قسمت اول و دوم

در دو قسمت قبلی مطالبی را درخصوص نوع زندگی و تغذیه ماهی ها بیان کردیم، گفتیم که ماهی ها در طبقه جانوران خونسرد قرار دارند، چند نوع از آنها را نیز نام بردیم و از نحوه زندگی و تکثیر آن ها برای شما صحبت کردیم.

حال در این قسمت می خواهیم شما را با رنگ ماهی ها، طول عمر و سرعت حرکت آنها در آب آشنا کنیم:

تندترین شناوران، شمشیر ماهی است که در ساعت 60 مایل در ساعت سرعت دارد.

ماهی

رنگ ماهیان

ماهیان رنگ‌های گوناگون دارند و معمولا رنگ‌ ها به قصد حفاظت آنها از شر دشمنان می‌باشد. بیشتر خانواده‌های ماهی‌ها معمولا رنگ‌های تیره دارند، مثل شاه ماهی، با این رنگ آنها بهتر قادر به حفظ خودشان در برابر چنگال دشمن هستند و بهتر می توانند خود را در میان صخره‌ها و زیر گیاهان دریایی،  پنهان ‌کنند. در همه ماهیان رنگ‌ ها معمولا در فصل تخم‌ گذاری روشن ‌تر می‌شود. برخی ماهی‌ ها در موقع تخم ‌گذاری رنگی می‌شوند که این روشنی رنگ در جنس ماده ظهور می‌کند و انتظار می رود برای حفظ جان خود از شر دشمن باشد. ماهیان نقاط گرمسیری، رنگارنگ‌ تر از سایر نقاط و اغلب به رنگ‌های محیط خود هستند.

ماهی

ماهیان جزیره مرجان، رنگ‌های خیلی روشن دارند به طوری‌ که تشخیص آنها از مرجان‌های درخشنده دشوار است. این قابلیت در بیشتر ماهی ‌ها و جانوران دیگر که خود را شبیه محیط خود در می‌آورند وجود دارد که به آن سازش و انطباق با محیط گفته می‌شود. سازش با محیط ، گاه در شکل بدنی جانور نیز تغییراتی می‌دهد. یک اسب دریایی که در آبهای استرالیا زندگی می‌کند پوست خود را به رنگ یا رنگ‌های اطراف خود در می‌آورد تا خویش را از دشمن پنهان کند. همچنین ماهیان خود را حتی بصورت تکه ‌ای از جلبک و علف دریایی در می‌آورند.  ماهیانی که در دریای سازگار و در توده بزرگی از جلبک، در اقیانوس اطلس جنوبی زندگی می‌کنند، می‌توانند خود را به صورت جلبک از لحاظ شکل و رنگ در آورند.

بیشتر خانواده‌های ماهی‌ها معمولا رنگ‌های تیره دارند، مثل شاه ماهی، با این رنگ آنها بهتر قادر به حفظ خودشان در برابر چنگال دشمن هستند و بهتر می توانند خود را در میان صخره‌ها و زیر گیاهان دریایی،  پنهان ‌کنند.

بزرگترین ماهی شناخته شده وال شارک است  که در نواحی مداری به سر می‌برد و 50 پا یا بیشتر طول بدن این ماهی است و چیزی در حدود چند تن وزن دارد. شگفت‌آور به نظر می‌رسد که خوراک این جانوران غول‌آسا پلانکتون‌ها هستند. آنها دارای دندان های متعددی می‌باشند که اندازه شان بزرگتر از سر یک سنجاق است. بزرگترین ماهیان و جانوران گوشتخوار دریایی، دندان‌های سه گوش تیز و نازک آبی دارند.

ماهی
بزرگترین ماهی شناخته شده وال شارک است  که در نواحی مداری به سر می‌برد و 50 پا یا بیشتر طول بدن این ماهی است و چیزی در حدود چند تن وزن دارد.

ماهیان چقدر عمر می‌کنند

پاسخ به این سوال مشکل است. عمر ماهی سفید فقط یکسال و در دیگر ماهی‌ها افسانه ‌گونه است. یک‌ نوع ماهی کول باکپور تا 150 سال عمر می‌کند. این طول عمر قدری اغراق آمیز است اما ماهی کول باکپور 50 تا 60 سال عمر می‌کند.

ماهی

سرعت

تندترین شناوران، شمشیر ماهی است که 60 مایل در ساعت سرعت دارد. جالب است وقتی که با حداکثر سرعت سایر ماهیان مقایسه شود. شارک آبی 27 مایل تا 25مایل و استیکل بک 7‌ مایل سرعت دارد.

برگرفته از کتاب دائره المعارف مصور برای کودکان و نوجوانان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.