تبیان، دستیار زندگی
مهندس حسام به همرام آقای اکبری کارشناس توسعه ورزش همگانی از موسسه تبیان با راهنمایی مهندس روستائی مدیر روابط عمومی بازدید کردند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معاون توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی در تبیان

معاون علی آبادی در تبیان

مهندس حسام به همرام آقای اکبری کارشناس توسعه ورزش همگانی از موسسه تبیان با راهنمایی مهندس روستائی مدیر روابط عمومی بازدید کردند.

مهندس حسام از بخشهای مختلف سایت از جمله بخش مالتی مدیا  بازدید کرد و از نزدیک با نحوه ساخت و تولید این بازیها آشنا شد. بعد از آن از بخش دین و اندیشه بازدید کرد و با توضیحاتی که از سوی این بخش ارائه شد با نحوه فعالیت و تعداد مخاطب و محتوا مطلع شد.

معاون علی آبادی در تبیان

وی به بخش کودک و نوجوان که یکی از بخشهای جذاب موسسه  می باشد سر زد و با چگونگی حضور کودک و نوجوان در زمینه های مختلف فرهنگی آشنا شد این در حالی بود که مدیر این بخش حضور مهندس حسام را غنیمت شمرد و خواستار همکاری سازمان تربیت بدنی و ارائه خدمات ورزشی به کودک و نوجوان شد که معاون توسعه ورزش همگانی نیز ابراز امیدواری کرد که هرگونه همکاری در جهت توسعه ورزش همگانی را با تبیان خواهند داشت بخصوص همکاری با بخش کودک و نوجوان و تشویق آنها به ورزش از اهداف سازمان تربیت بدنی است.

معاون علی آبادی در تبیان

ایشان در پایان از بخش ورزشی دیدن کرد و از نوع فعالیت این بخش اظهار رضایت کرد و افزود اخبار ورزشی را خوب پوشش داده اید ولی اگر بتوانید اخبار را به روز کنید از مخاطب بیشتری برخوردار خواهید شد. وی تاکید به فرهنگ سازی ورزش همگانی و تشویق و تبلیغ آن از سوی سایت تبیان کرد و بخش ورزشی را یکی از مهیج¬ترین بخشها نام برد.

پس از پایان بازدید با مدیر عامل موسسه دیدار کردند در این دیدار مهندس فرخ با استقبال گرم از مهندس حسام خواستار استفاده کارکنان تبیان از امکانات ورزشی سازمان تربیت بدنی و همچنین همکاری همه جانبه سازمان با موسسه تبیان از مبحث مهم در این دیدار بود که مهندس حسام نیز قول هر نوع همکاری را از سوی سازمان تربیت بدنی دادند و اظهار امیدواری کردند که  تبیان با راه اندازی یک کمیته ورزشی این امکان را برای کارکنان فراهم آورد تا بتوانند به ورزش روی آوردند که این کمیته بتواند مکاتبات و همکاری های دو جانبه را در زمینه ورزش انجام دهد.

گزارش: حشمت الله بهادری

روابط عمومی موسسه تبیان