تبیان، دستیار زندگی
در نهایت تصور شادی ها و اوج خنده های کودکانه ام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جای خالی تو ...

جای خالی تو

در نهایت تصور شادی ها

و

اوج خنده های کودکانه ام

کجا رفتی

که دریا کویر شد

باران

سرگردان

و من

کودکی پیر

که طعم ترحم را تجربه می کند؟

کاش میان شب های آسمان

نشان حضور تو

دسته گلی بود، شکفته

یا که دریچه ای گشوده

                                                                    برگرفته از کتاب کودکان ستاره و اندوه

                                                                                      نوشته: رضا کاظمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.