تبیان، دستیار زندگی
چه كنیم تا ازدواجمان توأم با عشقی ماندگار باشد ( قسمت سوم ) در قسمت قبل مطالبی در مورد ارتباط مناسب ، قدردانی و ایجاد تغییر در زندگی مطرح نمودیم . اینك می خوانیم... 3- احساسات ، نیازها و آسیب پذیری ها برای این كه عشق را احسا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احساسات ، نیازها و آسیب پذیری های همسران

چه كنیم تا ازدواجمان توأم با عشقی ماندگار باشد ( قسمت سوم )

در قسمت قبل مطالبی در مورد ارتباط مناسب ، قدردانی و ایجاد تغییر در زندگی مطرح نمودیم . اینك می خوانیم...

3- احساسات ، نیازها و آسیب پذیری ها

برای این كه عشق را احساس كنیم ، به احساس نیاز داریم . وقتی نتوانیم با اطمینان خاطر احساسات خود را بیان كنیم ، تماس خود را با عشق و شور و نشاط از دست می دهیم. در حالی كه زنها مایلند بیشتر حرف بزنند و شوهرانشان به حرف های آنها گوش فرا دهند، مردها نیاز دارند كه همسرانشان در مقام تعریف و قدردانی از آنها حرف بزنند.

وقتی مرد میل به راضی كردن همسرش را ازدست بدهد، احساسات محبت آمیز او خود به خود سركوب می شود. وقتی زنی نتواند آزادانه و با احساس امنیت خاطر احساساتش را با همسرش در میان بگذارد، او نیز احساسات و عواطف خود را سركوب می كند.

به مرور، وقتی زن و شوهر احساسات خود را همچنان سركوب می كنند، دیواری به دور قلب خود می كشند. هرگاه زن احساس می كند كه مورد بی اعتنایی شوهرش است و یا از ناحیه او حمایت نمی شود، آجر دیگری بردیواری كه حول قلبش كشیده است اضافه می شود و هرگاه مردی احساس كند كه از سوی همسرش مورد بی اعتنایی ، یا انتقاد قرار می گیرد، آجر دیگری بر دیوار اطراف قلبش می نشاند.

در آغاز می توانیم هنوز عشق و محبت را احساس كنیم؛ زیرا دیوارهای اطراف قلبمان كم ارتفاع هستند و راه قلب ما را به طور كامل مسدود نكرده اند. اما وقتی دیوارها بلند می شوند و راه قلبمان را سد می كنند، میان ما و احساسات محبت آمیز فاصله ای می اندازند.

برای بازگردانیدن شور و شوق عشق ، باید آجرها ی دیوار اطراف قلبمان را یكی یكی خراب كنیم . به كمك برقراری ارتباط صحیح و با قدردانی از كارهای یكدیگر می توانیم مهر و عشق رفته را باز یابیم .

احساس تألم

وقتی از عشق مورد نظر خود باز می مانیم و در برابر همسر خود آسیب پذیر می شویم ، احساس درد و تألم می كنیم . بسیاری از زوج ها برا ی برخورد با این تألم ، بی تفاوت می شوند .  ممكن است به خود بگویند:" مهم نیست، اهمیت نمی دهم ." و یا ممكن است به این نتیجه برسند كه نمی توانند به یكدیگر اعتماد كنند.

تلاش برای افزایش مهر وعلاقه

یكی از مشكلات زنان این است كه وقتی احساس می كنند همسرشان آنها را دوست ندارد، نمی توانند مكنونات قلبی خود را با همسرشان در میان بگذارند و حال آن كه باید و لازم است كه آنها برای جلب اعتماد همسرشان بیش از پیش بكوشند. در غیر این صورت تماس با نیازهایشان را از دست می دهند.

رمز افزایش اطمینان و اعتماد ، انتظار كامل و بی عیب و نقص بودن همسر نیست. به جای آن باید مهارت هایی در خود ایجاد كنید تا بتوانید همسرتان را در ارائه ی آنچه شما می خواهید ، یاری دهد. زن با درك تفاوت های روحی مرد می تواند به این نتیجه برسد كه همسرش حتی بر خلاف آن چه در ظاهر نشان می دهد او را دوست دارد. زن می تواند به كمك مهارت های جدید ارتباطی به شوهرش كمك كند تا بهتر درمقام حمایت از او برآید.

مرد برای برداشتن دیوارهای اطراف قلبش باید به همسرش توجه بیشتری نشان دهد. برای باز گردانیدن مهر و عشق باید بداند كه به تلاشی سخت احتیاج دارد.

اگر دیواری در اطراف قلب مرد ایجاد نشده باشد، كارها ساده می شود. اما اگر مرد مورد بی اعتنایی قرار گیرد، دیوارها بار دیگر بالا می روند. هر گاه او احساس كند كه از كارهایش قدردانی نمی شود، آجر دیگری بر دیواراضافه می شود.

اما اگر مرد بداند كه می تواند با تلاش ، دیوارهای قلبش را درهم فرو ریزد، می تواند از رخوت و كسالت بیرون آید. این گونه احساس می كند كه باردیگر به مردی قدرتمند تبدیل شده است. با این قدرت جدید، راه پیش روی او ،  دشواری و ناهمواری اش را از دست می دهد و بار دیگر با خشنود ساختن همسرش نیرو می گیرد و قدرتمند می شود.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.